Reakcia na článok Felvidék za 3 strieborné – Kto kričí vlk...

Ako aktívny poľnohospodár si pomerne pravidelne prezerám stránky poľnohospodárskych portálov a hľadám aktuálne informácie a novinky súvisiace s mojou profesiou. Prednedávnom som si všimol článok s dosť zvučným názvom „Felvidék za 3 strieborné” uverejnený na stránke polnoinfo.sk, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom.

Kde sme urobili chybu?
Ak by bol článok z pera straníckeho vojaka, neprekvapil by ma ani názov, ani obsah článku. O to väčšie bolo prekvapenie, keď som si pod veľmi zvučným názvom prečítal meno riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorý v článku s noblesnou jednoduchosťou nazýva Judášom 624 podnikateľov v poľnohospodárstve, žijúcich a pracujúcich na Slovensku, ktorí vďaka maďarskej vláde získali v uplynulom období cez cezhraničné výzvy podporu na rozvoj a prevádzku svojho podnikania.

Podľa autora článku treba odsúdiť snahu a poskytnutý úver od maďarskej vlády, s ktorým pomáha farmárom žijúcim v blízkosti hraníc pri nákupe poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodárska komora iste rovnako razantne vystupuje proti podobnému zámeru skupín a podnikov so západoeurópskym pozadím, ktorým domáci farmári nemajú šancu finančne konkurovať. Alebo možno ani nie?

Čítajúc článok ďalej hľadám odpoveď, kde sme urobili chybu, čo dalo spomínanému úradníkovi dôvod prirovnať nás k Judášovi. Kde a v čom sme urobili chybu?

Snáď sme urobili len tú chybu, že na základe niekoľko rokov zažitej praxe sme už unavení z byrokratických labyrintov výziev na Slovensku. Komplikovaný domáci systém v mnohých prípadoch nedokáže ani niekoľko rokov po podaní projektu výzvy vyhodnotiť, nieto ešte vyplatiť časť investície.

Prečo tieto kritické slová a urážlivé prirovnanie?
Neustále a často bojujeme o každodenné prežitie, hľadáme možnosti. Možnosti, ktoré naša profesia potrebuje viac, aby nahradila investičné oneskorenie niekoľkých rokov, možno aj desaťročí, ako Judáš potrebuje tých 30 strieborných.

Či už ide o rozvojovú podporu pri nákupe strojov alebo len o odbornú pomoc v rámci iniciatívy farmár, využili sme to preto, že stále máme obrovský problém súťažiť so zahraničnými konkurentmi, ktorí majú často oveľa silnejšie zázemie, ako my.

Aj keď sa uvedené argumenty zdajú logické, už spomínaná Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyjadrila svoju nevôľu. To záujmové zastúpenie, ktorého členmi sú aj kritizovaní poľnohospodári. Organizácia, o ktorej som doteraz myslel, že jej poslaním je zastupovanie záujmov členov, odborne a morálne podporovať prácu poľnohospodárov. Ako exponent má za úlohu hľadať riešenia v záležitostiach, ktoré sa týkajú našej profesie – či už ide o právne, profesionálne alebo dokonca investičné, hľadať príležitosti a dobré príklady doma i v zahraničí. Ak je to tak, prečo tieto kritické slová, prečo toto urážlivé prirovnanie?

S vedomím a súhlasom slovenskej vlády
Slovenským podnikateľom sa v poslednom čase ponúka podpora cez množstvo cezhraničných príležitostí. Či už to boli rozvojové príležitosti, ktoré ponúka Nórsky fond, alebo zdroje z výziev vyhlásených spoločne s mnohými susednými krajinami, prostredníctvom ktorých bolo možné realizovať zlepšenia doma i v partnerských štátoch v spolupráci s českými, rakúskymi, poľskými a dokonca ukrajinskými kolegami.

Toto všetko sa stalo, rovnako ako v prípade možnosti cezhraničnej podpory, ktorú vyhlásila maďarská vláda, s vedomím a súhlasom aktuálnej slovenskej vlády. Ako by sa to mohlo stať inak? Preto nechápem, prečo má autor článku pocit, že je to tu a teraz nesprávne alebo nemorálne?

Snáď sa nesnažia naznačiť verejnosti, aby sme zahodili prepotrebnú finančnú a odbornú pomoc len preto, lebo prichádza z druhej strany hranice? Ale ako by to mohli urobiť, veď aj ich úlohou by bolo okrem iného hľadať a spravovať takéto a podobné príležitosti pre svojich členov!

Alebo teraz to príde vhod? Je bubnovanie užitočné tu a teraz, odvádzajúc pozornosť od mnohých problémov, ktoré postihujú poľnohospodárstvo a poľnohospodárov?

Ak je to tak, veľmi ma to mrzí. Možno som jediný, kto má pocit, že to nie je to, k čomu som sa prihlásil s členstvom v komore. Je však tiež možné, že mnohí si po tom budú myslieť, že ak organizácia, ktorú sme si vybrali, nevie pomôcť, potom nemá dôvod uverejňovať urážlivú kritiku alebo podobnú, ako je v článku.

Úspešní boli aj tí, ktorých znalosť maďarčiny končí pri „Egesšegedre“
V žiadnom prípade nechcem pracovať v takomto záujmovom zastúpení, preto čo najskôr ukončím členstvo a vyhľadám organizáciu, ktorá skutočne pracuje pre mňa a pre nás.

Zastúpenie, ktoré bude kričať vlk len vtedy, ak vlka skutočne vidí!

Len pre upresnenie. Ak si aj po tomto niekto stále myslí, že cezhraničné výzvy sú dostupné len pre príslušníkov danej menšiny: pokojne sa spýtajte najbližšieho farmára vo vašom okolí. Som si istý, že táto mylná predstava bude vyvrátená. Hovorím to s vedomím, že som sám pomohol pri podaní žiadosti do spomínanej výzvy viacerým kolegom z poľnohospodárstva, medzi ktorými bolo aj veľa úspešných žiadateľov. Uchádzači, ktorí ani pred podaním, ani po nej nevedeli po maďarsky povedať viac ako „Egesšegedre“. (Samozrejme, čo iné by mohli povedať, ak sa na stôl dostane pohár kvalitného strekovského vína.)

Link na pôvodný článok „Felvidék za 3 strieborné”.

Autor článku: Tomáš Kasnyik, predseda Poľnohospodárskeho družstva v Strekove
Zdroj: Poľnoinfo.sk