Predstavenstvo a dozorná rada RAK DS

 

Predstavenstvo RAK DS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia v RAK DS Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Mészáros András predseda PD Nový Život andras1810@yahoo.de 0905 668 834
2. Brezovsky Oskár podpredseda PDP Horný Bar agro.pdphb@gmail.com 0907 064 182
3. Karika František podpredseda Agripent s.r.o. agripent@agripent.sk 0905 400 786
4. Németh Gábor člen  Agrolens s.r.o. agrolens@agrolens.sk 0908 880 068
5. Mayer Ľudovit člen  Mayerranch s.r.o. mayerranch@azet.sk 0908 757 683
6. Méry László člen  SHR laszlo.mery@gmail.com 0905 404 636
7. Pivoda Zoltán člen  Exata Group a.s. pivoda@exatagroup.sk 0918 041 818

 

Dozorná rada RAK DS

P.č. Priezvisko, meno Funkcia v RAK DS Zastupuje organizáciu email Tel.č.
1. Pongrácz Peter predseda Vetis s.r.o. vetis@vetis.sk 0905 601 197
2. Grello Peter ml. člen  Agro-Kredit s.r.o. grellopeter@gmail.com 0905 864 677
3. Gróf Bálint člen  FirstFarms s.r.o. bag@firstsfarms.com 0914 433 472