Žiadosť o spoluprácu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Vás žiada o spoluprácu v súvislosti s prichádzajúcimi občanmi Ukrajiny na Slovensko, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Jedným z centier, kde sa na území Slovenskej republiky nachádzajú títo občania je mesto Gabčíkovo. Viacerí vyslovili záujem pracovať v okrese Dunajská Streda.

Ak máte možnosť zamestnať občanov z Ukrajiny so statusom odídenec, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, resp. nahláste voľné pracovné miesto na Portál služieb zamestnanosti

Kontakté osoby:

Hodosy Karol

Tel.: +421 31/2440 410, Mobil: +421 917/651 526

E-mail: karol.hodosy@upsvr.gov.sk

Bódis Július

Tel.: +421 31/2440 318, Mobil : +421 917/651 480

E-mail: julius.bodis@upsvr.gov.sk

Zdroj: ÚPSVaR DS