Žiadosť o registráciu do Registra potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

Dovoľujeme si Vám opätovne pripomenúť žiadosť o registráciu do Registra potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín, aj napriek tomu, že možnosť registrácie je do 30.03.2022.