Žatevný výjazd 2022

V rámci regionálneho výjazdu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan prišiel do okresu Rimavská Sobota navštíviť rodinnú poľnohospodársku spoločnosť Keľo a synovia s.r.o. vo Veľkých Teriakovciach, ktorá sa venuje rastlinnej aj živočíšnej výrobe. 

Tohtoročná žatva sa začala veľmi skoro. V južnejších lokalitách Slovenska začala žatva v polovici júna, farmári z tejto oblasti odštartovali kosbu repky a pšeníc len minulý týždeň. Veľké rozdiely sú medzi regiónmi, ale aj medzi chotármi v rámci jednotlivých regiónov v závislosti od pôdnych podmienok, ale aj od množstva tohtoročných zrážok. Takýto mimoriadne závažný stav nemali za posledných päť rokov.

Nedostatkom vlahy trpia nielen plodiny letného a jesenného zberu, ale v suchom najviac dotknutých regiónoch sú ohrozované aj krmoviny, ktoré poľnohospodári pestujú pre svoje hospodárske zvieratá. Pavel Keľo zo spoločnosti Keľo a synovia s.r.o. počas žatevného výjazdu informoval, že majú o tretinu menej krmovín ako v bežných rokoch: „Prvú kosbu máme za sebou a je veľmi otázne, čo bude z druhej. Korienky porastov úplne vyschli, je možné, že z druhej kosby nebude nič“.

„Je veľmi dobre známe, že v obilninách sme dlhodobo sebestační a to viac by sme si túto jedinečnú vzácnosť mali uvedomiť zvlášť v týchto časoch, ktoré žijeme. Preto sa ja a môj tím na ministerstve intenzívne zameriavame práve na zvyšovanie spracovateľských a skladovacích kapacít v nadchádzajúcom období.  Čo si doma dopestujeme, mali by sme vedieť maximálne využiť, čiže spracovať a finalizovať,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Minister zároveň dodal, že je nutné robiť opatrenia aj na adaptáciu na klimatické zmeny. „Zatiaľ, čo kedysi sme potrebovali zrážkovú vodu dostať z polí, aby nedošlo k poškodeniu úrody, naopak dnes túto vlahu potrebujeme zadržať v krajine. Podporu adaptačných opatrení na odvodňovacích kanáloch plánujeme zabezpečiť aj zo zdrojov SPP, hľadáme aj nové prístupy, aby sme do údržby odvodňovacích kanálov zapojili hlavne farmárov, ktorí hospodária pri týchto kanáloch. Agrorezort pripravuje materiál, ktorý bude zameraný na boj proti suchu, pri využití hydromeliorácií a na rokovanie vlády by mal byť predložený na jeseň 2022,“ dodal Vlčan.