Zápisnica zo zasadnutia Komoditnej rady pre ovocie, zeleninu a zemiaky - 9.11.2021