Vymenovanie predsedníčky AKS Heleny Patasiovej za člena Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR