Vyhlášky k identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

V Zbierke zákonov boli novo vyhlásené vyhlášky ustanovujúce podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Vyhláška 306/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/306/vyhlasene_znenie.html


Vyhláška 307/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/307/vyhlasene_znenie.html


Vyhláška 308/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/308/vyhlasene_znenie.html