VLASTNÍCI LESOV HORNATÉHO SEVERU SLOVENSKA ODKAZUJÚ NIELEN FARMÁROM ŽITNÉHO OSTROVA

Čo ste vy, boli sme aj my, čo sme my MOŽETE BYŤ AJ VY!

V súvislosti s procesom vyhlásenia nového "NÁRODNÉHO PARKU", ktorý má byť vyhlásený vládou 30. marca 2024!!!!, 

Teda temer do roka a do dňa sa majú podľa pána Budaja sľubujúceho krajšie zajtrajšky, všetci dotknutí na Podunajsku porozprávať?!

Nuž čo sme teda my? 

Podvedení vlastníci lesov, ktorých súkromný majetok o výmere STOVIEKTISÍC hektárov dala Slovenská republika do "zálohy" v európskom projekte NATURA2000, na ktoré sľubovali z EÚ peniaze.

Skúsenosť po 19 rokoch - na územiach slovenských národných parkov "prekrytých NATUROU2000" - chránenými vtáčími územiami , kde sa mohlo tradične hospodáriť, v súčasnosti vyžadujú prírode blízke postupy finančne náročné končiace pri ničnerobení znemožňujúcom brať plody a úžitky vlastného lesa.... ZA PENIAZE VLASTNÍKOV LESOV! A peniaze z EÚ berie štát a rozdeľuje ich "svojim"

A čo môžete byť vy?

SĹUBMI oklamaní farmári, ktorí budú drieť od svitu do mrku za pridelené almužny pri PLNENÍ POVINNOSTÍ - NIE MOŽNOSTI SA DOBROVOĽNE PRIHLÁSIŤ DO EKOSCHÉM ! 

A gro peňazí EÚ zoberie štát a rozdelí ich "svojim". NO VERTE - FARMÁRI TO NEBUDÚ!

CESTA ZO ZELENÉHO PEKLA? PRÍRODNÉ PARKY! 

O tomto sme rozprávali minulý týždeň so starostami dolného Žitného ostrova. 

Oboznámili sme ich s problematikou kategorizácie chránených území podľa medzinárodnej organizácie IUCN, ktorú súčasná vláda v demisii mala vo svojom programovom vyhlásení, pričom v prípade kategórie NÁRODNÝ PARK sa zaviazala, že viac ako 50% územia v národných parkoch bude v bezzásahovom režime - t.j. BUDE ZAKÁZANÝ TRADIČNÝ SPOSOB STAROSTLIVOSTI O KRAJINU A rozumné branie úžitkov z prírody - farmármi, lesníkmi, poľovníkmi, včelármi ako aj v ich prípade - RYBÁRMI. 

Bezzásahový režim na 3/4 územia, ktorý nebude v rámci transformácie územie dostatočne krytý štátnymi peniazmi, môže významným spôsobom načrieť do pokladníc dotknutých miest a obcí a do vreciek vlastníkov pôdy a všetkých, ktorí sa o pôdu starajú.

Prezentovali sme názor členov ÚNIE, v ktorej sú členovia z 9 súčasných národných parkov a na základe dlhoročných skúseností môžu konštatovať - bezzásah na rozlohách prevyšujúcich 50% presadzovaný v národných parkoch im, ako obyvateľom vidieka len berie. A tým berie aj obciam, v ktorej žijú, alebo berú úžitky zo svojej pôdy. Pričom cieľovo do roku 2030 zakázanie doterajšieho tradičného spôsobu využívania pôdy, vody, lesov má dosiahnuť viac ako 75% územia.

Upriamili sme ich pozornosť na bohaté zahraničné skúsenosti z Rakúska, Nemecka, Talianska, Francúzska a Švajčiarska, ktorá potvrdzuje, že ochrana prírody sa dá robiť aj inak a na Slovensku v rámci reformy ochrany prírody pre udržateľný, atraktívnejší vidiek sú parky v prírode - medzinárodná kategórii PRÍRODNÝ PARK priateľskejším riešením ako zákazy v národných parkoch a prípadné možnosti príjmov z turizmu, ktoré sa môžu aj nemusia po desaťročiach dostaviť.

O tom ako sa má do budúcnosti ich územie by sa mali rozprávať vy, miestni, zdola. A nie jeden rok, ako navrhuje skupinka populistických poslancov, ktorá chce svojim návrhom zaviazať budúcu vládu, aby do 30. marca 2024 (!!!) vyhlásila Národný park Podunajsko, pričom v civilizovanej Európe sa o tak záasadnom opatrení diskutuje s územím aj desaťročia?!?!

Najkorektnejším riešením by bolo dosiahnuť, aby návrh neprešiel do druhého čítania, čo by nielen na Žitnom ostrove otvorilo cestu k nestresovej (nenátlakovej) diskusie všetkých kľúčových aktérov v území, aký PARK vlastne chcú vo svojich obciach pre svojich obyvateľov.... 

A vôbec akýže to PARK v "špajzi Slovenska" potrebujeme a vôbec, aký si zo svojej spoločnej kešene môžeme dovoliť.... 

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU - ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Autor článku: Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE