Upozornenie MPRV SR na nové pravidlá klasifikácie JOT ošípaných

V súvislosti s prijatím vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2023/1156, ktorým sa povoľujú metódy na určovanie tried kvality na účely klasifikácie jatočných tiel ošípaných na Slovensku a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/622/ES

MPRV SR uverejnilo na svojom webovom sídle aktuálne informácie, ktoré sú dôležité najmä pre prevádzkovateľov bitúnkov ošípaných, klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, chovateľov jatočných ošípaných ale aj pre vedu a výskum, školstvo a pod.

https://www.mpsr.sk/klasifikacia-jatocne-opracovanych-tiel-hospodarskych-zvierat/47-40-1657
alebo
https://www.mpsr.sk/polnohospodarstvo/aktuality-oznamy/47-40-1