Téma: Likvidácie biopásov

Otázka týkajúca sa likvidácie biopásov:
Do akého termínu má byť biopás na ploche? Príklad: biopás rozdelil pšenicu. Pšenica je pokosená, pôda bude pripravená pod repku, ale žiadateľ chce biopás zrušiť a založiť ho na inej ploche k 30.04. nasledujúceho roku.

Biopás je potrebné zachovať v priebehu celého kalendárneho roka a nie je ho možné po založení v roku podania žiadosti už presúvať na inú plochu resp. zrušiť.

Ing. Martin Beličák
Ministerstvo pödohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky