STK postrekovačov

"Vážení Poľnohospodári,
týmto by sme vám chceli pripomenúť zákonom predpísanú kontrolu postrekovačov a ponúknuť našu službu.
Naša firma OLIVEX spol. s r.o. od roku 2003 zriaďuje mobilné kontrolné pracovisko pre kontrolu postrekovačov. 
Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska na výkon pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín sme získali od Technického a skúšobného ústavu v Rovinke.
Testovanie zabezpečujeme prostredníctvom mobilného testovacieho zariadenia firmy Hardi Spray scanner, ktorý nám vzhľadom na mobilitu umožňuje, že sme schopní prísť priamo k zákazníkovi."

K testovaniu postrekovača je potrebné:

  • umytý a vypláchnutý postrekovač
  • všetky súčasti postrekovača
  • kompletná dostupná technická dokumentácia

Ako autorizovaná osoba, kontroly vykonáva náš technik: 
Jozef Kovács, tel.: 0903/ 574 853 

Oliver Kántor
majiteľ firmy OLIVEX spol. s r.o.