Schválená dotácia na poistenie plodín a zvierat v roku 2022

Štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe - POISTNÉ 2022.

Dávame do pozornosti aktuálnu informáciu z PPA, ktorá schválila a začala vyplácať podporu na refundáciu časti ročného poistného z poistenia plodín a hospodárskych zvierat vo výške 44,49 % z oprávnených nákladov.
Pre rok 2022 sa objem 8 000 000 EUR rozdelil medzi 1 039 oprávnených žiadateľov.

Žiadatelia môžu vygenerovať Zmluvu v ITMS2014+ systéme, ktorá je dostupná na linku - Zmluva na stiahnutie.
Žiadateľ je povinný zaslať zmluvy DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa doručenia tohto e-mailu.
Dôrazne upozorňujeme, že zmluvy podané po termíne NEBUDÚ platobnou agentúrou AKCEPTOVANÉ.
Žiadateľovi je umožnené predložiť zmluvu Pôdohospodárskej platobnej agentúre jedným z dvoch uvedených spôsobov: 
elektronicky cez Slovensko.sk
listinnej podobe.