Sadzby priamych platieb pre rok 2022 !

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo vo svojom vestníku sadzby priamych platieb pre rok 2022.
Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že od 1. decembra začína vyplácať priame platby.

Vestník čiastka 24/2022 (vystavená 29-11-2022)

Oddelené priame platby

 • Prechodný zjednodušený režim základnej platby: 113,07 EUR/ha
 • Redistributívna platba:
  do 4,99 ha vrátane: 60,81 EUR/ha,
  od 5,00 ha a 14,99 ha vrátane: 44,19 EUR/ha,
  nad 15,00 ha vrátane: 33,27 EUR/ha,
 • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie: 65,54 EUR/ha
 • Platba pre mladých poľnohospodárov: 118,41 EUR/ha


Viazané priame platby

 • Platba na pestovanie cukrovej repy: 377,55 EUR/ha
 • Platba na pestovanie chmeľu: 540,39 EUR/ha
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou: 400,11 EUR/ha
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou: 545,86 EUR/ha
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny: 392,99 EUR/ha
 • Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín: 76,29 EUR/ha
 • Platba na pestovanie rajčiakov: 456,48 EUR/ha.

Zdroj: MPRV SR