Rozhovor s predsedníčkou Agrárnej komory Slovenska

Sucho v uplynulom roku výrazne zasiahlo najmä južné oblasti Slovenska. Tamojší poľnohospodári však bojovali aj s inými problémami a výzvami. O tom, ako vnímajú situáciu v odvetví agropodnikatelia z južných oblastí, prezradila Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska.

Ako hodnotíte uplynulý rok v sektore poľnohospodárstva? 

Sucho-vojna-covid, týmto podmienkam bolo potrebné sa prispôsobiť celému agrosektoru. S výsledkami hospodárenia pri hustosiatych obilninách môžeme byť spokojní, ale jesenný zber kukurice, slnečnice, cukrovej repy a sóje spôsobil veľký výpadok príjmov. Budú teda aj subjekty, ktoré nebudú schopné založiť si novú úrodu, ak im rezortný orgán nepomôže.

Uplynulý rok sa niesol v znamení problémov spojených s vojnou aj zdražovaním, zároveň aj v znamení posledných príprav strategického plánu pre nové obdobie. Ktoré kroky zo strany rezortného ministerstva vnímate ako správne a pozitívne?

Pri príprave strategického plánu bolo vytvorených viac ako dvadsať pracovných skupín v rámci ministerstva pôdohospodárstva. Agrárna komora Slovenska mala zastúpenie vo všetkých skupinách. Všetky pripomienky neboli úspešné, ale na základe kompromisného riešenia sa dolaďovali.

Čo teda najviac oceňujete v rámci diania v sektore?

Ústretovú komunikáciu s rezortnými inštitúciami, vrátane Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a tiež podporu zo štátnej pomoci.

Vedenie ministerstva opakovane každoročne deklaruje podporu najmä pestovateľom v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. Udiali sa nejaké zmeny, ktoré k tomu naozaj prispeli? Prípadne – stalo sa z vášho pohľadu niečo, čo práve nastolilo opačný trend?

Slovensko má ideálne podmienky na pestovanie ovocia, zeleniny a vinohradov. Tieto sektory sú veľmi náročné na pôdu, vlahu, teplotu, k tomu ešte na ručnú prácu, ktorej je neustále nedostatok. Na juhu Slovenska sa poľnohospodári v roku 2022 venovali pestovaniu zeleniny na výmere tri tisíc hektárov – z celkovej výmery päťtisíc (bez cukrovej repy). V rámci projektových podpôr boli dané možnosti na investície, závlahy a vybudovanie skladovacích kapacít. Možno však očakávať problémy so sebestačnosťou, nakoľko poľnohospodári signalizujú ukončenie pestovania zeleniny, a to nielen kvôli počasiu, ale aj pre neisté obchodné vzťahy.

Ktoré kroky z vášho pohľadu v uplynulom roku neboli správne, prospešné?

Pre celú spoločnosť má vplyv neustály boj o vládnutie a v parlamente sa neriešia problémy, ktoré sa týkajú všetkých občanov.

Ktoré očakávania sa v roku 2022 nenaplnili? 

V rámci našej samosprávy sa nám nepodarilo presvedčiť pestovateľov zeleniny, aby sa združovali do odbytových organizácií výrobcov. Voči politike obchodných reťazcov sa dajú dosiahnuť lepšie vzťahy len spoločnými silami.

Rok 2022 sa niesol aj v znamení energetickej krízy a výrazného nárastu cien energií. Ako sa to podpísalo u členov vašej komory? Hodnotíte podporu štátu v tomto smere ako dostatočnú?

Väčšina poľnohospodárov na rok 2022 mala uzatvorené zmluvy na dodávku energie, ale nový rok bude náročný pri vstupných nákladoch do výroby.

Aké sú očakávania vašich členov pôsobiacich v agrosektore pre rok 2023?

Dosiahnuť lepšie výsledky hospodárenia oproti uplynulému roku, stály systém v rámci podpôr a cielené výzvy na jednotlivé sektory v rámci podporných programov.

Aké kroky by mal štát v roku 2023 nevyhnutne podniknúť a prečo?

Zachovať a udržať poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely a nepovoliť vytvorenie priemyselných a obytných parkov na úrodných orných pôdach. Pôda má slúžiť na výrobu základných surovín, na výrobu bezpečných potravín.

Tento rok vstupuje do praxe nová poľnohospodárska politika – ako hodnotíte jej prípravy? Strategický plán bol schválený pomerne neskoro, bolo dosť času sa naplno pripraviť na zmeny?

Našou snahou je, aby sme presvedčili skutočných poľnohospodárov, že každá zmena prináša niečo nové a niekedy aj ťažko prijateľné, ale je to v prospech budúcej generácie. Pevne verím, že činnosť poľnohospodárov neslabne a vidiek sa bude rozvíjať ešte výraznejšie.

Ktoré zmeny v rámci novej agropolitiky sú podľa vás prínosom, ktoré naopak, prijímate s obavami?

Ťažko je niečo hodnotiť bez toho, aby sme nemali výsledky z praxe. O rok na tieto otázky istotne budem vedieť odpovedať.

Zdorj: Poľnoinfo
Autor článku: Ivana Kaliská