Pripravovaný Národný park PODUNAJSKO

Schválením návrhu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa samotný národný park nezriaďuje a ani nevyhlasuje, vytvárajú sa iba legislatívne podmienky pre jeho budúci vznik. Návrh zatiaľ neprešiel ani prvým čítaním.

Národný park Podunajkso  sa plánuje  vyhlásiť nariadením vlády Slovenskej republiky. Štátna ochrana prírody SR zverejnila prvý odborný návrh na vymedzenie územia Národného parku Podunajsko. Podrobnosti sú uvedené v projekte ochrany pre vyhlásenie NP Podunajsko, ktorý spracovala Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské luhy. Je dostupný na URL adrese https://www.sopsr.sk/nppodunajsko/  Ide o nadštandardný postup, ktorý predchádza oficiálnemu prerokovaniu zámeru. Ministerstvo chce ešte v tejto predprípravnej etape poskytnúť zainteresovanej verejnosti čo najviac informácií, vysporiadať prípadné otázky a pripomienky a až následne začať s takto upravenou dokumentáciou proces prerokovania zámeru.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR