Príprava Akčného plánu ochrany vôd CHVO Žitný ostrov

Prosíme Vás, zapojte sa do dotazníkového prieskumu - príprava Akčného plánu ochrany vôd CHVO Žitný ostrov. Vašu odpoveď a vyplnení dotazník zašlite na adresu danka.thalmeinerova@enviro.gov.sk najneskôr do 28.03.2022. Následne budete informovaní o ďalších krokoch a aktivitách v rámci prípravy Akčného plánu.

Zdroj: MPRV SR