Predfinancovanie dotácií cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku,a.s.