PPA zverejnila výzvu pre schválených uchádzačov o školský program 2023/2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe. Podávať žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 v rámci dodávania a distribúcie ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách môžu do 15. októbra 2023.

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 – školské mlieko

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-pre-schvlench-uchdzaov-na-podanie-iadosti-o-pridelenie-maximlnej-vky-pomoci-pre-k-rok-2023-2024-kolsk-mlieko/12275

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 - ovocie a zelenina
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-pre-schvlench-uchdzaov-na-podanie-iadosti-o-pridelenie-maximlnej-vky-pomoci-pre-k-rok-2023-2024-ovocie-a-zelenina/12274

Programy Školské ovocie a Školské mlieko zabezpečujú deťom a žiakom v školách distribúciu ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov. Cieľom programu je podpora zdravých stravovacích návykov detí nad rámec školskej stravovacej jednotky a zvýšenie ich vedomostí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia posielať poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Školskom programe pre šk. rok 2022/2023 bolo pridelených:
· Školské mlieko: 1 070 557 EUR z EÚ zdrojov a 15 000 000 EUR zo SR zdrojov
· Školské ovocie a zelenina: 1 872 965 EUR z EÚ a 9 500 000 EUR zo SR zdrojov
 
V Školskom programe pre šk. rok 2021/2022 bolo pridelených:
· Školské mlieko: 967 713 EUR z EÚ zdrojov a 7 700 000,00 EUR zo SR zdrojov
· Školské ovocie a zelenina: 1 760 660 EUR z EÚ zdrojov a 6 500 000 EUR zo SR zdrojov

Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra