PPA chce zvýšiť záujem poľnohospodárov o projektové podpory – ponúka webináre

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripravuje webináre pre poľnohospodárov - žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a výzvy č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Webináre poskytnú žiadateľom informácie o výzvach a tiež informácie potrebné na správne prihlásenie sa do výziev tak, aby celý proces zvládli a boli motivovaní zapojiť sa do projektov.

Webináre sú k dispozícii žiadateľom v dňoch 5.4.2022 a 7.4.2022 so začiatkom o 9:00 hod. Prihlásiť sa môžu 15 minút pred začiatkom konkrétneho webinára. Počet prihlásených účastníkov môže byť z technických dôvodov limitovaný.

Zdroj: PPA