Pozývame na Agrokomplex 2022

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2022 sa uskutoční v dňoch od 18. do 21. augusta 2022 na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre. Po dvojročnej prestávke má pre svojich návštevníkov pripravenú pestrú prezentáciu noviniek z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj bohatý sprievodný program pre odbornú i laickú verejnosť.

Malí aj veľkí farmári sa môžu tešiť najnovšie modely poľnohospodárskej techniky na viac ako 2 000 m². Takmer 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat predvedú špeciálne chovateľské zväzy, ktoré v rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat ponúknu i odborné poradenstvo. Tešiť sa môžete aj na vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, westernové vystúpenia či ťažký ťah jednozáprahov. Pre deti je pripravý Gazdovský dvor u výskumníkov, ktorý ponúkne expozíciu malých hospodárskych zvierat, súťaže a kvízy.

Diskusné okrúhle stoly

Hlavnou témou tohtoročnej výstavy Agrokomplex bude regeneratívne a precízne poľnohospodárstvo a adaptačné opatrenia súvisiace s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy. Pre odbornú verejnosť sú pripravené diskusie na témy: Inovatívne prístupy k poľnohospodárskej výrobe; Potravinová a nutričná gramotnosť; Aktualizácia Registra poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS) každoročne znižuje výmery pôdy. Prečo je to tak?

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje v tomto roku svoj vlastný sprievodný odborný program. Podujatia MPRV sa budú konať v kongresovom pavilóne K. Vo štvrtok 18. augusta od 15:00 hod. sa uskutoční aj diskusia na tému Strategický plán SPP.

Diskutovať budú:

Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Jaroslav Karahuta, predseda, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Vladimír Šucha, vedúci, Zastúpenie EK na Slovensku
Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
Helena Patasiová, predsedníčka, AKS
Emil Macho, predseda, SPPK
Jozef Kiss, generálny riaditeľ, PPA
Ján Pokrivčák, riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky, MPRV SR

Viac informácií o diskusiách nájdete na webe poľnoinfo.sk

  

Zdroj: Agrokomplex.sk