Poskytovanie informácii ku kampani 2023

V rámci rýchlejšej orientácie o kontaktoch na Infocentrá Pôdoshopodárska platobná agentúra vytvorila na svojej webovej stránke umiestnenia na kontakty pre žiadateľov o priame podpory 2023.
Link na jednotlivé regionálne pracoviská : https://www.apa.sk/kontakt-na-infocentra.
Konzultačné hodiny pre prijímateľov sú v utorok a štvrtok od 13:00 do 15:00.
Zároveň je možné získať infomáciu aj z pohyblivého slidu, cez ktorý sa dá preklikom dostať na podadresár.

Zdroj: Pôdoshopodárska platobná agentúra