Poľnoúver 2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. poskytuje pre poľnohospodárske subjekty "POĽNOÚVER".

Cieľom poskytovania úveru je pomôcť subjektom, ktoré majú nárok na priame platby z PPA, zvládnuť prechodný nedostatok finančných prostriedkov.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Zdroj: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.