Összefogláló az "evidencia pozemkov" kitöltésével kapcsolatban / Informácie k Evidencii vlastných a prenajatých pozemkov

Tisztelt gazdák,
szeretnék Önökkel megosztani néhány információt az "Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov"-al kapcsolatban.

A jelen információ a következő:
a) muszáj leadni,
b) muszáj, hogy legkésőbb július 31.-én elküldjék,
c) muszáj MINDEN oszlopnak kitöltve lennie (kivéve az utolsó oszlopotDE csak abban az esetben ha nem meghatározott időre kötötték a szerződést, úgyn. "doba neurčitá". Ilyen esetben az oszlopban N/A -t lehet vezetni),
d) muszáj olyan formában leadni ahogy kérik (Excel táblázat, semmi más) és olyan úton, ahogy köteles (SRO és más jogi személyek a slovensko.sk-n keresztül, többiek emailben küldjék).

HA ezt NEM teljesítik, problémájuk lesz a területalapú támogatással!
NEM kell a szerződéseket, sem tulajdonlapokat csatolni, sem másképpen leadni a PPA-nak, amíg ezt konkrétan nem kérik (pl. ellenőrzésnél)!
 
Akinek slovensko.sk -n keresztül kell küldenie, azok írjanak egy általános levelet "Všeobecné podanie", a značka odosielateľa-ba írják bele a registračné číslo žiadateľa -t. Csatolmányként tegyék hozzá az Excel táblázatot (NEM kell aláírni a táblázatot KEP-el). NE felejtsék el ALÁÍRNI magát a levelet mielőtt elküldik!
Akik csak emailben küldik, csatolják a táblázatot és küldjék elLegjobb lenne, ha arról az email címről küldenék, amely már megvan a PPA-nak az Önök területalapú kérvényében. DE sokan vannak, akik nem adtak meg email címet, vagy nincs is emailjük. Ezen gazdák ügyeljenek arra, hogy benne legyenek a következő pontban leírt adatok az emailben!
MINDKÉT küldési lehetőségre vonatkozik: Az Excel fájl megnevezése legyen: Evidencia pozemkov, CÉGÜK NEVE, 2023. A predmet-be írják: Zaslanie evidencie prenajatých a vlastných pozemkov za subjekt CÉGNÉV, rok 2023. A levél tartalmazza minimum a CÉGNÉV, IČO, REG. ČÍSLO ŽIADATEĽA és a JEDNOTNÝ IDENTIF.  ŽIADATEĽA. Arról, hogyan és kinek küldeni a levelet itt találnak több információt:
- Elektromos komunikációra ugyanúgy vonatkoznak az ország törvényei mint a papír formára. Ez azt jelenti, ha hibát találnak abban, amit már elküldtek, lehet javítani rajta 31.07. előtt. Ami emailben van elküldve, ugyan olyan a jogi erőssége, mint ha postán küldték volna. Ha véletlenül nem oda küldik akinek kell, ne felejtsék, hogy törvényből kifolyólag az állami szerv köteles elküldeni a másik állami szervnek a beadványt, ha nem az első szerv volt az akinek kellett kapnia. Ez azt jelenti, ha leadják a PPA-ra az emailt, vagy elküldik a slovensko.sk -n keresztül a PPA-nak 31.-én, kitöltve úgy ahogy kellde nem arra a helyre ahova kell (pl. nem a helyes járási kihelyezetségre) akkor is PODANIE JE OPRÁVNENÉ, azaz időben leadták.
MINDENKÉPPEN ellenőrizzékhogy az email el volt e küldve. Aki Slovensko.sk -n keresztül küldi, ellenőrizzékhogy kaptak e visszajelzést az elektronikus fiókba!
- NE FELEJTSÉK minden kataszter és minden cég, vagy magángazdaság külön táblázatba kerül beírva!!! Tehát ha van 2 cégem, mindegyik 2 kataszterben működik, ÖSSZESEN 4 Excel táblázatott kell kitöltenem.
 
- Az lenne az ideális, ha mindnyájunknak annyi földje lenne amennyit használunk, és ott, ahol gazdálkodunk rajta. De ez nem egy ideális világ. Amennyiben nem tudják úgy kitölteni a táblázatot, ahogy az előző mondatban leírtam a következő stratégiát tudom ajánlani:
 Először mérjék fel a terepet.
a) NE hagyják az utolsó pillanatra a dolgot. Ha kis területen is gazdálkodnak! Meg kell gondolni, hogyan lenne a legjobb kitölteni!
b) Van annyi földem az adott kataszterben (bérelt, tulajdon, albérlet, stb.), amennyi földre támogatást kérek?
c) Legyenek tisztában vele, milyük van, mit tudnak bizonyítani, és mit nem.
d) Nézzék meg a GSAA-ban, hogy valaki az Önök által művelt földekre berajzolt e (mert azt állítják a minisztérium emberei, hogy csak ezeknek lesz elővéve a táblázata és szerződései akinek van duplicita ((személy szerint én ezt nem hiszem, de ne fessük az ördögöt a falra))?
 
1. Ha van elég földjük az adott kataszterbenés nincs semmilyen egyezmény más cégekkel, beírom azokat a földeket, ami van. Ennél a lehetőségnél a csatolt PDF (informatívne usmernenie2. oldalán található A pont szerint kell kitölteni a táblázatot.
2. Ha van elég földem és ezek más cégekkel ki vannak cserélve albérleti szerződés, járási hivatal által jóváhagyott végzés, stb. alapján, ezeket írom a táblázatba. Ilyen esetben a csatolt PDF (informatívne usmernenie) 2. oldalán található B pont szerint kell kitölteni a táblázatot.
3. LEHET kombinálni mindenféle használati jogot. Kérem fussák át a csatolt PDF-eket ("FAQ evidencia és informatívne usmernenie"). Biztosan érdemes az 5,9,42,52,59 -es kérdések válaszát megnézni!
4. Nem lényeges milyen fajta föld van vezetve a kataszteren. Ha erdő, rét, stb. de ha LPIS alatt van, használja és kér rá dotációtlegyen rá valamilyen használati joga. Tehát be LEHET írni más olyan tulajdont, vagy bérelt földet is, ami erdő, rét, gyümölcsös, de valóságban szántják, vagy másképp művelik, mint a tulajdonlapon van vezetve.
5. Akik Softverrel dolgoznak, pl. SKEAGIS, ISAT kérdezzék a kollégákat és a softverkezelőket hogyan lehet egyszerűsíteni a munkát. De nagy valószínűséggel úgy is elég sokat kellesz kézzel beírni, ezért NE hagyják az utolsó pillanatra!
6. Ami a kitöltést illeti, sajnos mindenkinek egyedi módon kell kitöltenie. Van néhány kataszter ahol már végbement a komasszáció, van ahol nagy cégek vannak és már megoldották albérleti szerződésekkel, van ahol más kataszterben használják a földet mint ahol bérlik, stb. Ezért arra kérnénk Önöket, aki nem tud boldogulni a kitöltéssel, kérem jelezze nekünk IDŐBEN! Mint említettem, kis és nagy cégeknél egyaránt érvényes, hogy ezt fél óra alatt nem lehet elkészíteni!
Csatolom az összes prezentációt ami az információs napon be volt mutatva, úgyszintén az Excel táblázatot, amelyet ki kell tölteni.
- Az IZPI információs nap felvételét itt találják:
(van néhány hasznos információ a 26:10, 38:20, 58:50, 1:00:25!1:05:25!)
 
- Bármi kérdésük van, esetleg ha segítségre van szükségük, bátran forduljanak hozzánk. A SzAK itt van Önök számára!
 
Tisztelettel
Ujlaky Jácint - Falugazdász
 

Vážení poľnohospodári,
rád by som sa s Vami podelil o informácie týkajúcich sa "Evidencie prenajatých a vlastných pozemkov".

Čo vieme naisto:
a) je povinné ich odovzdať,
b) je povinné ich odoslať najneskôr do 31júla,

c) každý stĺpec musí byť vyplnený (s výnimkou poslednéhoak je zmluva na dobu neurčitú, v tomto prípade sa vypĺňa "N/A"),
d) je povinné odovzdať ich v požadovanom formáte (Excel tabuľka, nič iné) a požadovaným spôsobom (s.r.o. a iné právnické osoby cez slovensko.sk, ostatní prostredníctvom e-mailu).
Nesplnenie týchto povinností môže viesť k veľkým problémom s priamymi podporami!

Nie je potrebné priložiť zmluvy, ani listy vlastníctva, ani ich inak odovzdať PPA, pokiaľ to konkrétne nevyžadujú (napríklad pri kontrole)!
- Pre tých, ktorí majú povinnosť elektronickej komunikácie cez portál verejnej správy (slovensko.sk), podajte to ako "Všeobecné podanie" a do kolónky odosielateľa napíšte vaše registračné číslo žiadateľa. K listu pripojte Excel tabuľku (Excel tabuľku nemusíte podpísať zaručeným elektronickým podpisom). NEZABUDNITE však PODPÍSAŤ samotný list pred odoslaním!
- Pre tých, ktorí posielajú e-mailom, pripojte tabuľku a pošlite ju. Najlepšie by bolo poslať z e-mailovej adresy, ktorú už PPA eviduje vo Vašej jednotnej žiadosti. Ale mnohí z vás nezadali e-mailovú adresu alebo nemajú e-mail. To NEvadí, môžete to poslať z akéhékoľvek emailu, len sa uistite, že Vás bude PPA vedieť identifikovať, napríklad tým, že v emaily uvediete údaje v ďalšom bode tohto emailu.
PLATÍ PRE OBE MOŽNOSTI ODOSIELANIA: Názov Excel súboru by mal byť: Evidencia pozemkov, NÁZOV VAŠEJ SPOLOČNOSTI, 2023. Do predmetu napíšte: Zaslanie evidencie prenajatých a vlastných pozemkov za subjekt, NÁZOV SPOLOČNOSTI, rok 2023. List musí obsahovať minimálne NÁZOV SPOLOČNOSTI, IČO, REG. ČÍSLO ŽIADATEĽA a JEDNOTNÝ IDENTIF. ŽIADATEĽA. Ďalšie informácie o tom, ako a komu poslať list, nájdete tu:
https://www.apa.sk/aktuality/doplnenie-informcii-k-spsobu-predkladania-evidencie-pozemkov/12008
Elektronická komunikácia podlieha rovnakým zákonom ako komunikácia v papierovej forme. To znamená, že ak v zasielanom materiáli nájdete chybu, môžete ju opraviť do 31.07. To, čo je zaslané e-mailom, má rovnakú právnu platnosť ako keby ste to poslali poštou. Ak sa omylom nepošle tam, kam má, nezabudnite, že zo zákona je verejný orgán povinný odovzdať podanie inému verejnému orgánu, ak ten prvý nebol určený na prijatie podania. To znamená, že ak odovzdáte PPA e-mailom alebo pošlete PPA cez slovensko.sk dňa 31., správne vyplnené tabuľky, ale nie na správne miesto (napríklad nie na miestne príslušné oddelenie PPA), NA PODANIE SA hľadí, ako v LEHOTE a RIADNE ODOVZDANÉ.
NEZABUDNITE skontrolovať, či bol e-mail odoslaný. Tí, ktorí posielajú cez slovensko.sk, skontrolujte, či ste dostali spätnú väzbu do elektronickej schránky!
Každé katastrálne územie každého žiadateľa MUSÍ byť vedené v samostatnej tabuľke!!! Takže ak mám 2 spoločnosti a každá hospodári v 2 katastroch, musím vyplniť CELKOM 4 Excel tabuľky.

- Ideálne by bolo, keby sme mali toľko pôdy, koľko skutočne užívame a tam, kde aj hospodárime. Ale toto nie je ideálny svet. Ak neviete vyplniť tabuľku podľa popisu v predchádzajúcej vete, môžem Vám odporučiť nasledujúcu stratégiu:
Najprv si vytvorte obraz o Svojich možnostiach:
a) Nenechávajte to na poslednú chvíľu, aj keď hospodárite na malej rozlohe! Premyslite si, ako by bolo najlepšie vyplniť tabuľku!
b) Mám dosť pôdy v danom katastri (nájom, vlastníctvo, podnájom atď.) na to, aby som pokryl to, na čo žiadam dotáciu?
c) Buďte si vedomí toho, čo viete preukázať a čo nie.
d) Skontrolujte si v GSAA, či máte duplicitu na Vami deklarovaných plochách (pretože viackrát odznelo, že subjekty, ktoré majú duplicitu budú tento rok jediní, komu budú kontrolovať obsahovú stránku evidencie).

1. Ak máte dostatok pozemkov v danom katastri a nemáte žiadne dohody s inými spoločnosťami, je potrebné vyplniť tabuľku podľa bodu A na druhej strane priloženého PDF ("informatívne usmernenie").
2. Ak máte dostatok pozemkov a tieto sú vymenené s inými spoločnosťami na základe podnájomnej zmluvy, rozhodnutia schváleného okresným úradom atď., je potrebné vyplniť tabuľku podľa bodu B priloženého PDF ("informatívne usmernenie").
3. Je MOŽNÉ kombinovať rôzne druhy užívania pozemkov. Prosím, preštudujte si priložené PDF súbory ("FAQ evidencia a informatívne usmernenie"). Určite sa oplatí pozrieť si odpovede na otázky 5, 9, 42, 52, 59!
4. Nie je dôležité, aký druh pozemku je vedený na LV v katastri. Ak je to les, lúka atď., ale je zahrnutý v LPIS, je obhospodarovaný a žiadate o dotáciu. Preto je možné uviesť iné vlastníctvo alebo prenajatý pozemok, ktorý je lesom, lúkou, ovocným sadom, ale v skutočnosti sa obrába alebo využíva inak ako je uvedené v listine vlastníctva.
5. Tí, ktorí pracujú so softvérom, ako napríklad SKEAGIS, ISAT, sa môžu poradiť so svojimi kolegami a správcami softvéru o tom, ako zjednodušiť prácu. Avšak je veľmi pravdepodobné, že bude potrebné veľa vecí zadať ručne, takže to NEODKLADAJTE na poslednú chvíľu!
6. Čo sa týka vyplňovania, bohužiaľ každý musí postupovať individuálne. Sú katastrálne územia, kde už prebehla komasácia, sú tu veľké spoločnosti, ktoré už majú medzi sebou uzatvorené podnájomné zmluvy, sú katastrálne územia, kde sa pozemok užíva inde ako v mieste nájmu, atď. Preto vás žiadame, aby ste nám včas oznámili, ak si s vyplňovaním neviete rady! Ako som už spomenul, v malých aj veľkých spoločnostiach si uvedomte, že túto úlohu nemožno vykonať za pol hodinu!
Pripájam všetky prezentácie, z informačného dňa, ako aj Excel tabuľku, ktorú je potrebné vyplniť.
 
- Záznam školenia IZPI k tejto téme nájdete nižšie:
(užitočné informácie nájdete: 26:10, 38:20, 58:50, 1:00:25!1:05:25!)
 
-Neváhajte sa obrátiť na nás s Vašimi prípadnými otázkami. AKS je tu pre Vás!
 
S pozdravom
Ujlaky Jácint - Agrárna komora Slovenska