Odborné vzdelávanie v oblasti POR: MODUL 01, 02, 03

Dávame do pozornosti poľnohospodárom, ktorí postrekujú, riadia v postrekovačoch alebo v nejakej forme nakupujú prípravky na ochranu rastlín alebo riadia takúto činnosť, organizuje Agrárna komora Slovenska v spolupráci s Angroinštitútom NITRA, š.p. dňa 1. marca 2022 odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín MODUL 01, 02, 03 (predajca, vedúci pracovník, aplikátor v poľnohospodárstve). Absolvent vzdelávania obrží osvedčenie, ktoré je platné 10 rokov podľa zákona 405/2011 Z.z. §32.

Prednášky budú v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Vyplnenú záväznú prihlášku so všetkými údajmi prosím zašlite na úrad komory najneskôr do 25. februára 2022 na emailovú adresu aksds@aksds.sk.

Školenie bude prebiehať prezenčne alebo formou WEBINÁRA - musíte mať k dispozícii počítač (kamera a mikrofón nie je podmienka). Inštrukcie k pripojeniu na webinár dostanú prihlásení účastníci na email uvedený v prihláške.