Objemové krmivá na predaj

Dobrý deň prajem,

Ponúkame na predaj z farmy MKM Stred (Družtevná pri Hornáde) nasledovné objemové krmivá:

Siláž z lucerny: 550 mt
Siláž z raže: 310 t
Siláž z tritikale: 530 t
Slama balíkovaná: 290 mt

Cena s dohodou.

V prípade záujmu prosím kontaktovať:

Ing Jozef Bartoš: 0903 999 204
Jozef.Bartos@exatagroup.sk

S pozdravom,

Zoltán Pivoda