NPPC - Výzva pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ako poskytovateľ a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vykonávateľ pripravuje cielenú pomoc pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v rámci schémy štátnej pomoci.

Výzva bude vyhlásená v prvej dekáde decembra 2022.

NPPC v rámci príprav na realizáciu schémy štátnej pomoci vypracovalo pre potenciálnych žiadateľov INFORMATÍVNU KALKULAČKU, ktorá umožňuje vypočítať indikatívnu výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom.

Zároveň zverejňujeme zoznam vyžadovaných príloh, ktoré budú súčasťou žiadosti, z dôvodu aby potenciálni žiadatelia mali dostatok času na ich zabezpečenie.

Viac info o výzve - TU!