Nové právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Dovoľujeme si Vás informovať o nových právnych predpisoch, ktoré boli vyhlásené dňa 22. 11. 2023:

1. Vyhláška MPRV SR č. 435/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch. Najzásadnejšou zmenou v zmysle novely je zvýšenie teploty skladovania mäkkých mäsových výrobkov, varených mäsových výrobkov, pečených mäsových výrobkov a mäsovej polokonzervy na 7 °C. Novela nadobudne účinnosť 01. januára 2024.

2. Vyhláška MPRV SR č. 436/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov. V zmysle novely sa ustanovuje 7-dňová lehota na hlásenie zmien v chove oviec a kôz. Novela nadobudne účinnosť 01. júla 2024.

3. Vyhláška MPRV SR č. 437/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov. V zmysle novely sa ustanovuje 7-dňová lehota na hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka. Novela nadobudne účinnosť 01. júla 2024.

 

Zdroj: MPRV SR, SPPK