Nová možnosť financovania od SZRB, a.s.

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. ponúka  produkt Flexi Rozvoj, ktorý môže pomôcť vo financovaní podnikateľských zámerov.

FlexiROZVOJ Vám umožní financovanie prevádzkových a investičných potrieb, aj s možnosťou refinancovania vašich existujúcich záväzkov z iných bánk bez potreby preukazovania účelu využitia a vlastných zdrojov

  • výška úveru od 30 000 EUR, maximálne však do výšky 750 000 EUR
  • zabezpečenie nehnuteľným majetkom
  • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, v niektorých prípadoch s dlhodobou splatnosťou až do 20 rokov
  • každý rok máte možnosť splatiť 20% zostatku istiny bez poplatku

Poľnoúver

Cieľom poskytovania úveru je pomôcť subjektom, ktoré majú nárok na priame platby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Potrebujete preklenúť potrebu finančných prostriedkov pred poskytnutím dotácie z PPA?
Máme pre Vás riešenie - zjednodušený prístup k finančným prostriedkom  formou preklenovacieho úveru.

Využite výhodné financovanie Vašich potrieb v agrosektore prostredníctvom našich úverových produktov. Spoločne nájdeme vhodné riešenie pre zabezpečenie kapitálu tak na investičné ako aj na prevádzkové účely.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke: www.szrb.sk