Műholdas monitor rendszer (AMS) - beszámoló

A Mezőgazdasági kifizető ügynökség (PPA) 2023. 07. 24 tartott tájékoztatót a műholdas monitor rendszerről (AMS).
Az uniós rendelkezés alapján a tagállamok kötelesek bevezetni az AMS - rendszert a 2023-as évtől.
Szlovákia a rendszert az alap támogatásra, fiatal gazda támogatásra, az ANC-re és a redisztributív támogatásra vezette be.
Mivel Szlovákia ez előző években nem végzett fejlesztéseket és teszteléseket ezen a téren, az idei évben a valós adatokon hajtotta végre a rendszer kalibrálását, és ez okozta a számos hibajelentést a GSAA rendszerben.
A PPA a kalibrációs tesztek eredménye alapján megállapította, hogy csupán a növényállomány nagyságát tudja meghatározni. Ebből az következik, hogy csupán a gyepek kaszálási es legeltetési idejét fogják az AMS segítségével ellenőrizni. A GSAA-ban jelzett hibák nagy része 2023. 07. 25-től narancssárga színből szürkére változik, ami azt jelenti, hogy a szürkével jelölt területek az AMS - el nem lesznek ellenőrizve.
Az unió szabályozás szerint a 2024-es évtől kötelesek a tagállamok bevezetni a mezőgazdasági területek teljes ellenőrzését. 2025-ös évtől bevezetésre kerül a gazdák önellenőrzése, ami azt takarja, hogy az év folyamán fényképekkel kell dokumentálni a területek megművelését.
A 2023. 07. 14. - én megjelent adatokkal a GSAA-ban prezentálta a PPA az Európai bizottság felé, hogy az AMS rendszer bevezetésre került, és „működik”.
Az AMS rendszer felbontási képessége 20x20 m. Azok a területek, amelyek valamelyik mérete nem éri el a 20m, nem ellenőrizhetők a jelenlegi módszerrel (pl. biopás/biosáv 12m szélessége sem).
AZ AMS rendszeren belül szemafor alkalmazását vezették be.;
A zöld színnel jelzett területek megfelelnek a követelményeknek.
A narancssárgával jelzett területeknél további ellenőrzésre van szűkség.
A pirossal jelzett területek nem felelnek meg a támogatási követelményeknek.
A helyszíni ellenőrzéseket augusztus 1.-től fogja a PPA végezni megemelt számban az előző évhez képest.

Ing. Rigó István
Falugazdász