Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei Búzaszentelő Ünnepség - Hanva

A Kárpát-medencei gazdálkodók újra együtt mondtak imát, közösen kérték Isten áldását. Május 20-án Hanván tartották a búzaszentelő ünnepséget. Ezzel meghirdették az idei Magyarok Kenyere programot.

A számok nyelvén: 600 tonna liszt, több mint 10 ezer gazdálkodó, 100 ezer éhes száj, 15 millió búzaszem – azaz egy nemzet. Mint megtudtuk, 2022-ben a Felvidéken 94 tonna búzát gyűjtött össze a 15 falugazdász 228 adakozótól, a gútai malom segítségével 38 tonna lisztet tudtak adományozni a szociális intézményeznek, rászoruló családoknak. Idén is számítanak a gazdákra.

Az egész éven át tartó programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen, de a határainkon túl is.
A programhoz, melynek sikeréhez a falugazdász program és a családi vállalkozású gútai malom is hozzájárult, negyedik éve csatlakozott a Szlovákiai Agrárkamara. A Felvidéken idén Dunaszerdahelyen, Komáromban, Szalatnyán, Zselízen, Petresen, Dobócán, Alsópokorágyon, Tornagörgőn, Nagyrőcén, Komarócon, Ladmócon, Abarán és Tőketerebesen folyik a búzagyűjtés.

A 2011-ben indított jótékony kezdeményezést a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vitte igazán sikerre, és mostanra százszorosára növelte az első évben gyűjtött mennyiséget. A program szervezését, összefogását – az elmúlt éveknek megfelelően – a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ végzi. Utóbbi szervezet, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) a magyar gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezete.

A kezdeményezés megbecsültségét jelzi, hogy a „példaértékű nemzetegyesítő szolgálatáért” a programot Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

A Hanván, a Diakóniai Központban megrendezett idei Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségnek Nagy István, Magyarország agrárminisztere volt a fővédnöke, akinek üdvözletét Papp Zsolt György, a Magyar Agrárminisztérium helyettes államtitkára adta át.

Papp Zsolt György hangsúlyozta, hogy sikerült eltörölni a határokat és egyesíteni minden magyart. „Ma már büszkén elmondhatjuk, hogy határon túli nemzetrészeink számíthatnak az anyaországra, a gazdák számíthatnak a kormányra, de minden magyar számíthat a magyarra és építhetünk egymásra. Ebben rejlik az erőnk. Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben nemzeti közösségünk egyre erősebbé vált” – mondta.
Aláhúzta, ezúttal olyan helyen ünnepelhették az összetartozást és a mindennapi kenyerünket, ahol egy géniusz, Tompa Mihály mutatott példát a hivatása iránti alázatból, a közösség iránti hűségből „Erre a példamutatásra napjainkban is szükség van. Nemzettársainkat nap mint nap éri kísértés a könnyebb élet ígéretével. Köszönet illeti a szervezőket, kiemelten a Szlovákiai Agrárkamarát, a Gazda Polgári Társulást azért az erőért, hitért és kitartásért, azért a munkáért, amit a magyarság megmaradásáért végez” – nyilatkozta Papp Zsolt György helyettes államtitkár.

A rendezvényen a vendégeket Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke a hanvai Juhász István vezette Agrárius Kft. nevében is köszöntötte, s elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy Gömört választották helyszínnek. „A mezőgazdászok lelkesen és szívesen adakoznak, ezért az ilyen esemény sokat jelent számukra”– mondta.
Vázolta, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézniük a felvidéki gazdáknak az elmúlt években a járvány, az ukrán válság, az áremelkedés következtében, s ennek ellenére az adakozási vágy megmaradt.
„Köszönetet érdemel minden gazda, aki lelkesen adakozik. Bízom abban, hogy ez a lelkesedés ebben az évben sem lankad, annak ellenére, hogy az ukrán gabona sok problémát okoz, s az elmúlt évből még sok gabona van a raktárakban. Remélem, hogy a szlovák agrárminisztérium talál rá módot, hogy az új aratásig ezek a raktárak kiürüljenek, akár úgy, hogy elszállítják egy harmadik ország felé és az ukrán gabona licenciós rendszerét bevezetik” – szögezte le Patasi Ilona.

Ünnepi beszédet Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának az elnöke, valamint Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség párt országos elnöke és Kopasz József, a Csemadok keleti regionális alelnöke mondtak.

Pánczél Károly kiemelte, hogy az elmúlt bő tíz évben erős nemzeti összetartozást szőttünk. „Úgy gondolom, az őshonos kisebbségek jogainak a biztosítása békét hoz. S Európa szégyene az, hogy érvényben vannak a Benes-dekrétumok, olyan törvények, amelyek olyan cikkelyeket hordoznak, melyek értelmében mi, magyarok még mindig kollektív bűnösök vagyunk” – mondta.

Jakab István, a 15 millió búzaszem program ötletgazdája és jogtulajdonosa, felidézte a kezdeteket, amikor először sütötték meg a Magyarok Kenyerét. Először 10 tonnát gyűjtöttek, tavaly már több mint 1000 tonna gabona gyűlt össze.
Kiemelte Duray Miklós gondolatát, aki azt mondta neki a program kapcsán, hogy „határozottan, de méltósággal tegyétek”. Mint mondta, úgy is tesznek, s nem feledik, hogy alázattal végzett szolgálatra és nem uralkodásra kaptak felhatalmazást.
„Ez a program, ez az összefogás a magyar emberek lelkéből fakadt. Ez ma már nemcsak a búzáról szól, hanem az összetartozásról, a lélekben megvalósult közösségépítésről. Értjük egymás gondjait, érezzük egymás problémáit, s ott és akkor segítünk, amikor arra szükség van” – mondta Jakab István.

Forró Krisztián hangsúlyozta, hogy közösségünk megtartó ereje elképzelhetetlen az agrárium megtartó ereje nélkül. Köszönetet mondott a gazdáknak a munkájukért és az adakozásért, s a magyar kormánynak is a segítségért, amit a magyar gazdáknak és a felvidéki magyar közösségnek nyújt.

Kopasz József szintén szólt a szlovákiai politikai széthúzásról és a bizonytalanságról, ami átterjed a magyarokra, pedig mint mondta, megpróbáltak szövetkezni. Szerinte ez a szövetség most megakadt, bár a választópolgárok és Magyarország is az egységet kívánja.

Az ünnepi alkalom ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, melyen Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese, Lisák Viktória, a rimai evangélikus esperes és Bize Norbert, Abafala katolikus plébánosa szolgált.

A búzaszentelő eseményre a falu határában, a közeli búzatábla mellett került sor, ahol ugyancsak az egyházi méltóságok mondtak áldást.
Az ünnepi menetet a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület lovasai vezették Varga Gábor irányításával. Az egyik lovas a legendás rimaszécsi matyó hímzéses magyar zászlót vitte. A Magyarok Kenyere zászlót Tankó Tamás alsópokorágyi falugazdász, a Witner Mária hímezte MAGOSZ zászlót Bodon Dávid dobócai falugazdász, a magyar zászlót Burkus Imre tornagörgői falugazdász, a Rákóczi-zászlót Szabó Tamás ladmóci falugazdász vitte az ünnepi menet élén.

A rendezvény hivatalos része a Himnusszal vette kezdetét és a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusszal zárult. Az ünnepi ebédet a gazdák katlanban készült finomságokkal biztosították.

Forrás: Felvidék.ma