Kondicionalitás 6. – A 2023-tól kezdődő új előírások!

Kondicionalitásról szóló a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai:

  • HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján

  • HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (2025-től indul)

  • HMKÁ 3 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból

  • HMKÁ 4 Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása

  • HMKÁ 5 Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is

  • HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban

  • HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó

A következő igen hosszan szabályozott elvárás esetében is mentességet élveznek a 10 ha-nál kevesebb szántót művelő gazdaságok. További kivételeket a leírás végén ismertetjük.

HMKÁ 8 - Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése

Magyarország sajátos tájszerkezete az emberek sok százéves művelési tevékenységére vezethető vissza. A tájban élő parasztember együtt élt és lélegzett a tájjal, ezért az így kialakult egyedi élővilágot a megfelelő műveléssel és azon tájképi elemek fenntartásával tudjuk megőrizni, amelyekhez az élővilág az évszázadok során már alkalmazkodott. Épp ezért a biodiverzitás, valamint a történelmünk részét képező tájképi elemek megőrzése, talajaink védelme hangsúlyosan jelentkezik ezen előírásrendszerben, melynek betartásával hosszútávon megőrizhetjük a táj szépségét, mozaikosságát, az élővilág valamennyi részesét, fasorokkal megtörhetjük a szél szárító erejét is, mely a vízgazdálkodásra és az élővilágra is pozitívan hat, különösen a forró, száraz napokon. Gyarapíthatjuk talajaink tápanyagtőkéjét, javíthatjuk kondícióját, mely hosszútávú érdek a biodiverzitás fenntartása mellett.

Amit tennünk kell ezért az az, hogy a gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is.

VAGY

A gazdaság szintjén a szántóterület legalább 7%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem, beleértve a parlagon hagyott földterületeket és növényvédő szerek használata nélkül termesztett másodvetésből (zöldtrágya/takarónövény) vagy nitrogénmegkötő növényekből kell megvalósítani A 7 %-ból 3%-nak mindenképpen parlagon hagyott földterületnek, vagy nem termelési célú tájképi elemnek kell lennie (nem százalékos százalék!). A másodvetések súlyozási tényezője továbbra is 0,3 értékű.

Példa: 100 hektár szántóterületnek 7%=7 hektár és ebben a területben a 100 hektárnak a 3% tehát 3 hektár kell megvalósítani a HMKÁ8-at. A példánál maradva 4 hektáron megvalósíthat bármit, ami nem termelési célú területet, tájképi elem, parlag, és a növényvédő szerek használata nélkül termesztett másodvetés vagy nitrogénmegkötő növény. De a 7 hektárból minimum 3 hektáron parlagon hagyott földterületnek vagy nem termelési célú tájképi elemnek kell lennie.

Mik is azok a tájképi elemek?

Kunhalom, gémeskút Súlyozási tényező: 1

Olyan kunhalmok és gémeskutak fogadhatóak el, amelyek szántóterületen helyezkednek el, a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. A kunhalom területén semmilyen mezőgazdasági talajmunka nem végezhető. Ez alól kivételt képez a gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozás. Továbbá a kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. (A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, amelyek igen régről, többségükben a Kárpát-medencei honfoglalás előtti térből és időkből származnak. Nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt. Fontos azt is megjegyezni, hogy minden kunhalom a törvény erejénél fogva védett is egyben.)

Táblaszegély Súlyozási tényező: 1,5

A MePAR-ban a lehatárolások folyamatban vannak a meghatározott paraméterek mentén.

Erózióvédelmi sáv Súlyozási tényező: 1,5

Olyan fás- vagy lágyszárú növényzettel borított terület, ami a rétegvonallal párhuzamosan helyezkedik el, s kifejezett rendeltetése a vízerózió megakadályozása, mérséklése.

MePAR-ban lehatárolások folyamatban vannak a meghatározott paraméterek mentén.

Magányosan álló fa Súlyozási tényező: 1,5

Olyan szántóterületen elhelyezkedő magányos fák fogadhatóak el, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. A HMKÁ előírásai szerint a magányos fát kivágni nem lehet.

Fa- és bokorcsoport Súlyozási tényező: 1,5

Olyan fa- és bokorcsoportok fogadhatóak el, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek és a HMKÁ rendeletben védettek. A HMKÁ előírásai szerint a fa- és bokorcsoport területén bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Ez alól kivételt képez a visszafásítás vagy a gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozás.

Fás-cserjés sáv: Súlyozási tényező: 2

MePAR-ban történő lehatárolásuk folyamatban

Parlagon hagyott földterület Súlyozási tényező: 1

A parlagon hagyott terület legrövidebb pihentetési időtartama január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszak. A pihentetés időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok fennhagyásával. Ezen elemek talajra gyakorolt jótékony hatásáról az előző cikkeinkben már részletesen szóltunk, tehát nem a „fekete ugar” elvárt, mert az senkinek sem jó. A parlag új fogalma értelmében a kultúrállapot fenntartása érdekében a kaszálás, a legeltetés, valamint a mechanikai gyomirtás megengedett.

Eltérés a 2023-as kérelmezési évben:

Magyarország él a 2022/1317/EU végrehajtási rendeletben foglalt eltérés lehetőségével, miszerint engedélyezi a gazdálkodók számára, hogy élelmiszer célú növénykultúrát termesszenek a parlagon hagyni tervezett és ekként elszámolt területen 2023-ban a Kondícionalitás vonatkozásában. Azok számára viszont, akik Agrár-ökológiai Programban is részt vesznek majd a mentesség nem érvényesíthető, csak az alaptámogatás esetében fogadható el! Kukoricát és szójababot nem engedélyezett termeszteni ezeken a területeken. Az élelmiszer célúként elfogadható növénykultúrák listáját az irányító hatóság nemzeti jogszabályban teszi közzé, mely az alábbi linken találhatóTovábbá a mentesség nem érinti az Agrár-környezetgazdálkodási Programban résztvevő termelőket.

Nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény

Súlyozási tényező: 2

MePAR-ban lehatárolt, nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény. (2025-től indul a jelenlegi tervek szerint).

Szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv Súlyozási tényező: 1,5

HMKÁ 4 előírásban már ismertetett vízvédelmi sávok ismerhetőek el abban az esetben, ha a területen tényleges mezőgazdasági tevékenység nem folyik, kivéve a kultúrállapot fenntartása érdekében végzett legeltetés, kaszálás és mechanikai gyomirtás. Felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 m, tavak mentén pedig 20 m puffersáv kerül lehatárolásra a MePAR-ban.

A vízvédelmi sávoknak nem szükséges a szántón elhelyezkedniük, a bejelentett táblával közvetlenül szomszédosak is lehetnek.

Ökológiai jelentőségű másodvetés Súlyozási tényező: 0,3

Ökológiai jelentőségű zöldtrágyának, vagy téli takarónövénynek tervezett másodvetést október 1-jéig legalább két faj keverékével kell elvetni támogatható területen. Fenntartási kötelezettség 60 nap, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát. Csak olyan másodvetés fogadható el ökológiai jelentőségűnek, amely a külön nemzeti jogszabályban felsorolt fajokból áll.

Nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület Súlyozási tényező: 1

Nitrogénmegkötő növények listájában szereplő növényekből álló, támogatható területen lévő tábla fogadható el, melyben nitrogénmegkötő növényt, vagy nitrogénmegkötő növény és egyéb más nem nitrogénmegkötő növénykeverékét termesztik, mely utóbbi esetben a nitrogénmegkötő növény csíraszám aránya meghaladja az 50%-ot.

Továbbá az egynyári növények esetén a vetéstől a betakarításig, évelő növények esetén az igénylés naptári évének azon részében, amely alatt a növény a területen van, tilos növényvédő szert és csávázott vetőmagot használni, kivéve, ha az évelő növénnyel bevetett terület a vetést követő évben vagy években kerül elszámolásra.

Kis kiterjedésű tavak Súlyozási tényező 1,5

A kis kiterjedésű tavak a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. Fenntartásuk a biodiverzitás szempontjából is lényeges, mindamellett, hogy segít a talajvízszint fenntartásában, s hűti környezetét, azaz mikroklimatikus hatása sem elhanyagolható.

Kis vizes élőhelyek Súlyozási tényező 2

MePAR-ban rögzített vizes élőhely. A lehatárolás módszertana kidolgozás alatt.

Teraszok Súlyozási tényező 2

Szántóterületen elhelyezkedő mesterséges tereplépcsők, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek.

A HMKÁ 8 alól kivételt kapnak azon a gazdálkodók, akik:

  • Legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkeznek

  • Amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75%-a állandó gyepterület

  • Amelyek esetében a szántóterület több mint 75%-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják

HMKÁ 9 - Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepterületek átállításának vagy felszántásának tilalma a Natura 2000 területeken

A környezeti szempontból érzékeny Natura 2000 gyepterületek átalakítása és felszántása tilos.

Nos végére értünk a támogatásokért cserébe elvárt általános követelményrendszer HMKÁ előírásainak ismertetésén. Érdemes átgondolni, megtervezni a lehetőségeket, az előírások által elérni kívánt célok fontosságát.

A cikk előző részei:

Kondicionalitás 5. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 4. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 3. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 2. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 1. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

 

Forrás: NAK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara