Dopestovali, pomleli, darovali - Magyarok Kenyere

Potreba pomoci a posilnenie spolupatričnosti spustili pred desiatimi rokmi program „Chlieb náš každodenný – 15 miliónov pšeničných zŕnʺ. Do dnešného dňa sa tento program rozrástol na najväčšie charitatívne hnutie Karpatskej kotliny. Informuje nás medzi Vianocami a Novým rokom Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska.

„Pod záštitou AKS a Občianskeho združenia GAZDA sa po štvrtýkrát zapojili do zberu darov pšenice farmári južného Slovenska. Pšenicu darovalo 246 farmárov a organizácií. Vyzbieralo sa takmer 90 ton pšenice. Zbierka prebiehala od 1. júla do 20. augusta v jedenástich okresoch prostredníctvom siete poradcov AKS,“ informuje nás jedna z poradkýň Beáta Bojti.

Darovanú pšenicu pomleli v spoločnosti Mlyn Kolárovo. Vyrobili 46 ton múky, ktorú darovali školským zariadeniam a sociálne odkázaným rodinám v južných okresoch Slovenska.

„Poľnohospodári sa aj napriek tohtoročným ťažkostiam zúčastnili s veľkým pochopením a súcitom danej iniciatívy. Počet darcov a množstvo vyzbieranej pšenice sa z roka na rok zvyšuje,“ pochvaľuje si Beáta Bojti.

Organizátori aj obdarovaní sa chcú poďakovať všetkým zúčastnením poľnohospodárom a spoločnostiam za podporu. V závere roka im aj prostredníctvom portálu poľnoinfo.sk prajú pevné zdravie, šťastie, pohodu, osobné a pracovné úspechy v roku 2023.

Zdroj: poľnoinfo.sk
Autor článku: Juraj Huba