AMS ellenőrzések - Kontroly AMS

Tisztelt gazdák!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a PPA újabb ellenőrzést végzett a deklarált területeken az AMS segítségével.

Ezúton kérnénk minden gazdát, hogy ellenőrizze a deklarált területeiket a GSAA oldalán, hogy az összes parcellájuk zöld vagy szürke színű (výsledky kontroly, kontrola AMS).  

Narancssárgával jelzett területek:
Ha az előző ellenőrzések alapján lett a parcella narancssárga, és a gazdálkodó a hibajelentés alapján módosította a földalapú kérvényét (kaszállás időpontjának megváltoztatása, növénykultúra megváltoztatása) és még a következő ellenőrzés után is hibajelentés jelenik meg a parcellán (narancssárga szín) a gazdálkodó készítsen geodatált fényképet, és töltse fel a GSSA-ba, hogy igazolja az új módosított deklarációját.

Ha a gazda az előző ellenőrzés alapján készített és feltöltött képeket a GSAA-ba, ellenőrizze, hogy jó GPS koordinátákkal volt elkészítve a fénykép. Ha a fénykép megfelelő, a gazdának már nem kell újakat készítenie.

Ha új parcella jelent meg a hibásak között, akkor még van lehetőség fényképek feltöltésére, vagy a kérvény módosítására.

Mindenképpen olvassák el a hibajelentést, és az alapján járjanak el, hogy a kérvényben szereplő parcella és növény megfeleljen a valóságnak.


Vážení poľnohospodári!
Dávame do pozornosti, že PPA vykonala ďalšiu kontrolu na deklarovaných plochách za pomoci AMS.

Týmto žiadame všetkých poľnohospodárov, aby si skontrolovali svoje deklarované plochy na stránke GSAA, či všetky ich pozemky majú zelenú alebo sivú farbu (výsledky kontroly, kontrola AMS).

Oblasti označené oranžovou farbou:
Ak sa pozemok na základe predchádzajúcich kontrol zmenil na oranžovú farbu a farmár na základe chybového hlásenia upravil svoju jednotnú žiadosť (zmena termínu kosby, zmena plodinu) a po ďalšej kontrole sa na pozemku opätovne objaví chybové hlásenie (oranžová farba), farmár by mal vyhotoviť geodatovanú fotografiu a vložil do GSSA, aby potvrdil novú upravenú deklaráciu.

Ak farmár urobil snímky na základe predchádzajúcej kontroly a nahral ich do GSAA, skontrolujte, či bola fotografia urobená s dobrými GPS súradnicami. Ak je fotografia správna, farmár nemusí fotiť nové.

Ak sa medzi chybnými pôdnymi dielmi objaví nová plocha, stále je možné nahrať fotografie alebo pozmeniť prihlášku.

Nezabudnite si prečítať chybové hlásenie a postupujte podľa toho. Dôležité je, aby Vami nahlasované údaje v GSAA boli zhodné so skutočnosťou.