Akreditovaný vzdelávací kurz pre mladých farmárov

Akreditovaný vzdelávací kurz je určený mladým farmárom bez potrebného vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne), úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na doplnenie vzdelania. Kurz je potrebné realizovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA.

Zároveň je kurz určený pre  fyzické alebo právnické osoby bez ohľadu na právne postavenie, ktoré žiadajú o podporu na pôdu na rok 2023 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

Rozsah: 42 hodín, 5 dní výučby

Miesto konania: 

Agrárna komora Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (prednášky aj v maďarskom jazyku)

Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín, okres Rožňava (prednášky aj v maďarskom jazyku)

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra (2 termíny)

Kurzy v Brzotíne a v Dunajskej Strede sú organizované v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska.

Termíny realizácie kurzov v rámci roku 2022:

24. 10. - 28. 10. 2022, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

14. 11. - 18. 11. 2022, Konský Dvor, Brzotín, okres Rožňava 

21. 11. - 25. 11. 2022, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

28. 11. - 2. 12. 2022, Agrárna komora Slovenska, Dunajská Streda

Účastnícky poplatok: Hradené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Ďalšie podrobné informácie a prihlasovanie na termíny nájdete TU.

 

Zdroj: Agroinšitút Nitra