Aj farmár bude mať možnosť vstúpiť do procesu overovania plôch, na ktoré žiada podporu

Pôdohospodárska platobná agentúra:

"Dovoľujeme si Vás požiadať o distribúciu informácie, ktorú sme prostredníctvom tlačovej správy komunikovali smerom k verejnosti. Ide o ďalšiu novinku nového programového obdobia 2023- 2027, ku ktorej pripravujeme aj webinár a tiež sú k dispozícii komplexné informácie na https://www.apa.sk/aktuality/oboznmenie-prijmateov-s-plonm-monitorovanm-plch-area-monitoring-system/12106.
Veríme, že táto informácia pomôže Vašim členom využívať AMS tak, aby komunikácia medzi žiadateľmi o priame podpory a PPA bola konštruktívna a rýchla. Teda, aby im pomáhala byť úspešnými vo svojich žiadostiach.
Za distribúciu informácie Vám ďakujeme."

Mgr. Vladimíra Pôbišová
hovorkyňa
Pôdohospodárska platobná agentúra