Hlavná stránka AKS-DS
PRIAME PLATBY - ELEKTRONICKY PDF Tlačiť E-mail

Pre rok 2017 sa nepredpokladá podávanie žiadostí o priame platby elektronicky. MPRV SR v spolupráci s NPPC, VÚPOP a PPA pripravujú pre žiadateľov o priame podpory na plochu aplikáciu geopriestorovej žiadosti v súlade s čl. 17 vykonávacieho NK č. 809/2014.

Pomocou uvedenej aplikácie si žiadateľ zakreslí svoje plochy a pripraví si grafickú prílohu žiadosti. Aplikácia poskytne podľa nákresu žiadateľovi informáciu o výmerách potrebných pre podanie žiadosti. Samotné podanie žiadosti v roku 2017 sa nezmení.

 
Pozvánka - odborné vzdelávanie 04.10.2016 PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska v spolupráci s Angroinštitútom, š.p. organizuje 04. októbra 2016 odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (vedúci pracovník, aplikátor v poľnohospodárstve) tým subjektom, ktorí postrekujú, alebo riadia v postrekovačoch alebo v nejakej forme nakupujú prípravky na ochranu rastlín alebo riadia takúto činnosť - viď v prílohe.

Absolvent vzdelávania obdrží osvedčenie, ktoré je platné 10 rokov podľa zákona 405/2011 Z.z. §32.

Osobitne vyzývame tých,  ktorí sú v agroenvironmente (IP, CHVO ŽO atď.), prípadne aj začínajúcich mladých farmárov, ktorí budú postrekovať, aby sa obratom najneskôr však do 23. septembra prihlásili úradu komory elektronicky ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) alebo online prihlásením (https://goo.gl/forms/8KReWnmrPF3Nt9eE2 ).

Poznámka: zvážte Vaše prihlásenie, pretože okrem vyradenia z AEKO aj ÚSKÚP nadeľuje pokuty od 600,00€ do 3 000,00€ subjektom, ktorý nevlastnia toto osvedčenie napriek tomu postrekujú alebo ich zamestnanec vykonáva túto činnosť.

 

A Szlovákiai Agrárkamara az Agroinštitút, š.p. együttműködésével 2016. október 4-én szakmai továbbképzést szervez a növényvédő szerek területén (vezető, aplikátor a mezőgazdaságban) azon vállalkozók részére, akik permetezést végeznek, vagy egyébb formában a permetező anyaggal kapcsolatba kerülnek (alkalmazott), valamint a permetezést irányító dolgozóknak (agronómus, vegyszer raktáros) - lásd mellékletben.

A képzés elvégzésével a résztvevő igazolást kap, mely 10 évig érvényes a 405/2011 Z.z. 32.§ számú törvény értelmében.

Külösen azoknak hívjuk fel figyelmét, akik az agroenvironmentbe kapcsolódtak be (integrált termesztés, vízvédelmi terület Csallóköz stb.), illetve a kezdő fiatal mezőgazdászoknak, akik permetezést fognak végezni.

A kitöltött jelenkezési lapot legkésőbb 2016. szeptember 23-ig juttasák el a kamara hivatalába elektronikussan ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) vagy online jelentkezéssel ( https://goo.gl/forms/8KReWnmrPF3Nt9eE2 )

Megjegyzés: gondolják meg a jelentkezésüket, mivel az igazolás hiánya AEKO-ból való kizáráshoz vezet, valamint az ÚKSÚP is 600,00€-tól 3 000,00€-ig bűntetheti azon gazdálkodókat, akik permetezést végeznek.

Pozvánka/Meghívó

 
Jablkový a kačací festival - Alma- és kacsafesztivál 8. október 2016 PDF Tlačiť E-mail

Agrostaar KB spol. s.r.o. Vás srdečne pozýva na tohtoročný Jablkový- a kačacífestival, ktorý sa uskutoční 8.októbra 2016 (sobota) v Kráľovom Brode (okres Galanta).

Az Agrostaar KB spol. s.r.o. szeretettel meghívja Önt az idei Alma- és kacsafesztiválra, mely 2016. október 8-án (szombat) kerül megrendezésre Királyréven (Galántai járás).

 
Agrokomplex 2016 PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska Vás srdečne pozýva na tohtoročný AGROKOMPLEX, ktorý sa uskutoční 18.-21. augusta 2016 v Nitre.

Vystavujeme v pavilóne M1 stánok 30 spolu s KUKKONIA

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka


 
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov PDF Tlačiť E-mail

Z výročnej správy PPA vyplýva, že z možnej výmery (70 000 ha)  len 9 050 ha, t. j. 12,9% bola nahlásená  do tejto podpory.

Vzhľadom k tomu, že ešte aj v roku 2017 bude výzva na túto operáciu nižšie zverejňujeme podmienky v slovenskom a maďarskom jazyku a taktiež katastrálne územia.

CHVO Žitný ostrov

Vízvédelmi terület Csallóköz

Katastrálne územia

 
Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 PDF Tlačiť E-mail

Manuál pre informovanie a komunikáciu

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 29