Hlavná stránka AKS-DS
Agrokomplex 2016 PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska Vás srdečne pozýva na tohtoročný AGROKOMPLEX, ktorý sa uskutoční 18.-21. augusta 2016 v Nitre.

Vystavujeme v pavilóne M1 stánok 30 spolu s KUKKONIA

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka


 
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov PDF Tlačiť E-mail

Z výročnej správy PPA vyplýva, že z možnej výmery (70 000 ha)  len 9 050 ha, t. j. 12,9% bola nahlásená  do tejto podpory.

Vzhľadom k tomu, že ešte aj v roku 2017 bude výzva na túto operáciu nižšie zverejňujeme podmienky v slovenskom a maďarskom jazyku a taktiež katastrálne územia.

CHVO Žitný ostrov

Vízvédelmi terület Csallóköz

Katastrálne územia

 
Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 PDF Tlačiť E-mail

Manuál pre informovanie a komunikáciu

 
Dodatok k metodickému pokynu PDF Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 1 k metodickému pokynu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1249/2016-610 k výberovému kritériu podopatrenia 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 25.07.2016.

Dodatok k metodickému pokynu

 
III. Medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov - výsledky PDF Tlačiť E-mail

Lekváre absolútne poradie

Víno absolútne poradie

Víno výsledky podľa výrobcov

Víno výsledky podľa kategórie

 
Vyhláška č. 215/2016 Z.z. PDF Tlačiť E-mail

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.

Vyhláška č. 215/2016 Z.z.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 29