Ing. Fazekas Ignáth Lívia

Ing. Fazekas Ignáth Lívia

Székhely: 044 55 Komaróc 101
Fogadóórák: hétfő – szombat 7:00 - 16:00
Elérhetőség: livia.fazekasovaiganthova@gmail.com, +421 918 953 829
Régió megnevezése: Kassa vidék
Régió területe: 14 850 ha mezőgazdasági földterület
Települések száma: 13
Gazdakataszter: 7669,8 ha, 53 aktív gazda kapcsolat

Bemutatkozás:
A középiskolai tanulmányaimat a Gépészeti Szakközépiskolában, Kassán folytattam, ahol 2007-ben sikeresen érettségiztem. A főiskolai tanulmányaimat a Biztonsági Management főiskolán folytattam, ahol 2012-ben diplomát szereztem. 2013-ban sikeresen elvégeztem a Borászati Szakközépiskolát.

Falugazdászként 2019. szeptembere óta tevékenykedem. Ezt a feladatot a szívügyemnek érzem, mivel én is mezőgazdasági családi vállalkozásban dolgozok. Már gyermekkoromtól kezdve részt vettem a földművelésben. Ismerem a gazdák problémáit, hisz jómagam is nap mint nap találkozok ezekkel a problémákkal. Fontosnak tartom, hogy a fiatal generáció is megismerje a „gazda-életet”.

Ami a falugazdász tevékenységemet illeti, a legfőbb feladatomnak érzem, hogy segítsem a régiómban élő magyar ajkú gazdákat, és megoldásokat keressek a felmerülő problémákra. Szeretnék minél több fiatal generációt megszólítani, hogy vágjanak bele a mezőgazdasági munkába, hiszen, ha nincs, aki termeljen, nincs mit piacra vinni. Ez alatt a rövid idő alatt, hogy falugazdász lehetek, sikerült megszerveznem egy szakmai előadást, ahol cél volt a szlovák mezőgazdasági jogszabályok ismertetése és ezek alkalmazása a gyakorlatban. A szakmai előadáson szó volt többek között a szerződések megkötéséről, arról, hogy mit kell egy szerződésnek tartalmaznia, valamint a föld-bérletről és a szerződés felmondásáról is. Továbbá lehetőségem nyílt, hogy segítsek a mezőgazdászoknak kérvények kitöltésekor, GSAA térképek rajzolásban, jogi kérdésekben, GPS-föld meghatározásában, statisztikai táblázatok és permetezési napló kitöltésében, pályázatok megírásában, különböző szakmai előadások szervezésében, és nem utolsó sorban a növényvédelem területén.

Örülök, hogy részt vehetek a Kárpát-medencei Falugazdász programban, és köszönöm ezt a lehetőséget!