Školenie POR - MODUL 01,02,03 - 29. apríla 2024

Vážení poľnohospodári,

na základe záujmu o odborné vzdelávanie organizuje Agrárna komora Slovenska v spolupráci s Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií dňa 29. apríla 2024 od 08:00  školenie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín MODUL 01,02,03.

Prosíme o jednoznačnú odpoveď, akou formou sa zúčastníte, nakoľko na online webinár sa budete musieť na základe inštrukcií od Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií vopred registrovať !

Vaša účasť je umožnená buď :

- prezenčne v Dunajskej Strede, Korzo B. Bartóka 789/3

      alebo

- online formou webinára - musíte mať k dispozícii počítač, internet a každý účastník svoj vlastný emailový kontakt.

V prílohe Vám posielame záväznú prihlášku (Modul 01:predajcovia alebo Modul 02,03: vedúci pracovník  a aplikátor), ktorú nám po kompletnom vyplnení zašlite OBRATOM na náš email aksds@aksds.sk, najneskôr do pondelka 15. apríla 2024, 09:00.

Ďakujeme.