Nová organizačná štruktúra SPF PDF Tlačiť E-mail

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.

1. marca 2021 boli zriadené: Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine a Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci

1. apríla 2021 boli zriadené: Centrum prevodov s pracoviskami v Nitre a Trnave a Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach

1. mája 2021 bolo zriadené: Centrum nájmov s pracoviskami v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote

1. júna 2021 boli zriadené: oddelenia Odboru reštitúcií v Dunajskej Strede, Považskej Bystrici a v Prešove

Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti, odstránenie nakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností SPF, zvýšenie transparentnosti SPF a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

Korešpondenciu, bez ohľadu na umiestnenie ktoréhokoľvek organizačného útvaru SPF, je potrebné zasielať výhradne na adresu generálneho riaditeľstva SPF. Od roku 2018 je na SPF zriadená centrálna podateľňa, ktorá podania eviduje, digitalizuje a prideľuje prostredníctvom elektronického registratúrneho systému vecne príslušnému organizačnému útvaru.

Poskytovanie informácií prebieha na t. č. +421 2 2094 1000 a od 1. mája 2021 je posilnené o odborné poradenstvo zabezpečované špecializovanými pracovníkmi SPF. Informácie je možné ďalej získať na kontaktných e-mailoch, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SPF v sekcii Kontakty.

HLAVNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT:

Všeobecné informácie a odborné poradenstvo sú poskytované na tel. č. +421 2 2094 1000 počas pracovných dní v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00 a v piatok v čase od 09:00 do 13:00.

HLAVNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPF: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PODĽA TYPU AGENDY (využite len príslušný e-mailový kontakt):

Predaj pozemku vo vlastníctve SR a prevod pozemku vo vlastníctve nezisteného vlastníka: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Stanovisko k územnému, stavebnému a vodoprávnemu konaniu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vecné bremeno: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Reštitúcia: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nájom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PRE SAMOSPRÁVY (určené pre OBCE, MESTÁ a VÚC): Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PRE MÉDIÁ: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

OSOBITNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY

Oznamovanie korupčného konania: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Podávanie sťažnosti a podnety na kontrolu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Oznámenia o nelegálnom výrube na pozemkoch SPF: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

UPOZORNENIE:

V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde sú k 1. júnu 2021 zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.

Zdroj: SPF

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk