Hlavná stránka AKS-DS
Cena závlahovej vody PDF Tlačiť E-mail

Zástupcovia Agrárnej komory Slovenska, iniciovala stretnutie s členmi parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie NR SR, ktorú zvolala predsedníčka výboru M. Košútová aj za prítomnosti zást. SPPK.

AKS predniesla problém závlahovej vody, ktorá sa plánuje spoplatňovať (vid. v prílohe). Po vzájomnej argumentačnej diskúsií bolo dohodnuté na nasledovnom riešení celého problému:

1/ Závlahová voda pre poľnohospodárov do 1.1.2017 bude na cene nulovej sadzby

2/ Po harmonizovaní legislatívy EU na podmienky SR bude snaha Ministerstva životného prostredia SR naďalej udržať túto cenu.

Novela o vodách

 
Daň z poľnohospodárskych pozemkov - odpoveď ministerstva financií SR PDF Tlačiť E-mail

Odpoveď na žiadosť

 
Stretnutie s ministrom MPRV SR a jeho odborným tímom PDF Tlačiť E-mail

Dňa 13. júna 2014 sa konalo v Dunajskej Strede pracovné stretnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Agrárnej komory Slovenska.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek informoval o podporných programoch tohto roku.
Generálny riaditeľ legislatívnej sekcie Jaroslav Puškáč v krátkosti vysvetlil nový zákon o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom (platný od 1. júna 2014), nakoľko 24. júna 2014 príde osobitne do Dunajskej Stredy predniesť zákonné možnosti na nákup pôdy.
Ján Vajs, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva uviedol formu akým spôsobom budú zo štátnej podpory podporované hospodárske zvieratá. Vyzval podniky, aby dotazník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra vyplnili a vrátili do termínu.

V rámci diskusie prítomní vyjadrili nespokojnosť s vysokou cenou platenia dane z poľnohospodárskych pozemkov pre obecné samosprávy a zavedenie platenia za spotrebu závlahovej vody, ktorej plánuje Vláda SR schváliť v NR SR. V rámci SPP bude vážnym ohrozením pre podnikateľské subjekty, ktoré hospodária na výmerách nad 1 200 ha, že budú postihnutí v rámci degresívnej platby a nebudú môcť z dotácie odpočítať vyplatené mzdové náklady.

 

 

 
A szlovákiai gazdák terhei PDF Tlačiť E-mail

Szlovákiában a mezőgazdasági összterület 29,8%-ának minősítése „sebezhető terület”. A gazdálkodóknak 2009-től tartani kell maguk a „Kereszt megfeleltetés“ 2014-től húszpontosra bővült törvényi szabályaihoz. Betartásukat több szerv ellenőrzi (Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság, Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség, Mezőgazdasági Központi Ellenőrző és Vizsgáló Intézet), a hiányosságokat szankcionálják. Gazdaszemszögből felmerül egy járulékos gond: az ivóvízkészletek óvása érdekében betartott környezetvédelmi szabályok pluszkiadásokat szülnek. Ennek enyhítésére tett ésszerűnek tűnő javaslatot a Szlovák Agrárkamara (AKS) azon a közelmúlti kormányülésen, amikor a 2014–2020-as évekre vonatkozó mezőgazdasági akcióprogramot vitatta meg a kabinet: az AKS illetékesei azzal álltak elő, az állam biztosítson kompenzációt a szigorú feltételeket hűn betartó gazdálkodóknak. E felvetés megértéséhez tudni kell, a sebezhető földterületek kiterjedése Szlovákiában kb. 289 000ha, és ezeken a vigyázva termelés mellett/miatt természetszerűn gyengébbek a hozamok, hisz kevesebb vegyszer mellett valószínűbben lépnek fel növénybetegségek, a korlátozottabb műtrágyázású földek meg gyengébb hozamot eredményeznek. „Az AKS nézete – fejti ki Patasi Ilona a Szlovák Agrárkamara elnöknője –, az e területeken aktívan gazdálkodóknak az alaptámogatásokon túl kijárna némi pluszkárpótlás, szerintünk hektáronként átlag minimum 40 eurónyi összeg lenne méltányos.” A támogatást állattenyésztők, speciálisnövény-termesztők számára javasolják.

A teljes anyag megtalálható az agroinform.com oldalán: http://www.agroinform.com/aktualis/A-szlovakiai-gazdak-terhei/20140507-25489/

 
Oznámenie o konaní verejného odpočtu za rok 2013 PDF Tlačiť E-mail

Dňa 20. mája o 10.00 hod. sa konal na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave, za účasti verejnosti a médií, verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 
Na rozvoj vidieka pôjde z verejných zdrojov 2,079 mld. eur PDF Tlačiť E-mail

Bratislava, 14. mája 2014 Rozpočet Programu rozvoja vidieka (PRV) SR dostane do roku 2020 približne 2,079 miliardy eur z verejných zdrojov, z toho 1,545 miliardy eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a 534 miliónov eur vo forme príspevku zo štátneho rozpočtu SR. Vyplýva to z návrhu PRV SR na roky 2014 až 2020, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda SR.
EPFRV prispieva podľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR k stratégii Európa 2020 tým, že poskytuje finančnú podporu na udržateľný rozvoj vidieka, čím dopĺňa ostatné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, politiky súdržnosti a spoločnej rybárskej politiky.
"Prispieva k rozvoju pôdohospodárstva, aby bolo územne aj environmentálne vyváženejšie, odolnejšie voči klimatickej zmene, konkurencieschopné a inovatívne. Taktiež prispieva k rozvoju vidieka. Z hľadiska celkového rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podpora rozvoja vidieka prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti pôdohospodárstva, udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k činnostiam súvisiacim so zmenou klímy a k vyváženému územnému rozvoju vidieka vrátane tvorby a udržania zamestnanosti," dodalo MPRV SR v dokumente.

Zdroj TASR

 
<< Začiatok < Dozadu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Dopredu > Koniec >>

Stránka 103 z 116

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk