AKS: Nová vláda by sa mala venovať najmä pôde a aktívnemu farmárovi Tlačiť

Prioritami novej vlády by malo byť najmä usporiadanie vlastníctva pôdy, daň z pôdy, ako aj dostupnosť pôdy pre mladých a aktívnych farmárov. Uviedla to predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová v reakcii komory na výsledky sobotňajších volieb do Národnej rady SR.

Zrušiť nájomné zmluvy s prenajímateľmi

„Dosluhujúca vláda mala vo svojom programovom vyhlásení, že vytvorí možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov, ale to sa neuskutočnilo. Očakávame preto, aby sa pristúpilo ku zmene zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, kde sa zadefinuje nákup pôdy  pre občanov SR – fyzickými osobami na meno. V súčasnej dobe sa hlavne nakupuje do vlastníctva právnických osôb, v prípade predaja podniku zahraničným osobám z iných krajín sa predá však aj pôda,“ zdôraznila.

Pôdu neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu by mali podľa Patasiovej dostať do prenájmu mladí a aktívni slovenskí užívatelia, ktorí sa zaoberajú špeciálnou rastlinnou a živočíšnou výrobou, teda sektormi, ktoré sú pomaly odkázané na zánik a zamestnávajú ľudí.

Podľa nej je potrebné zrušiť nájomné zmluvy s prenajímateľmi, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky a pestujú tri štyri druhy rastlín, ktoré sa vyvážajú do iných krajín a spracovaný tovar s pridanou hodnotou sa vráti do SR.

„Je to pre našu krajinu luxus,“ upozornila Patasiová.

Patasiová: Pôda nepodlieha zdaňovaniu

„Z dlhodobého pohľadu je potrebné prehodnotiť daň z poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ako aj daň z nehnuteľnosti z hospodárskych dvorov, v ktorých sa vykonáva živočíšna výroba. Pôda ako základný výrobný prostriedok vo väčšine krajín EÚ nepodlieha zdaňovaniu,“ podčiarkla Patasiová.

Zdôraznila, že v Ústave SR je pôda je zadefinovaná ako neobnoviteľný prírodný zdroj, teda je prírodným bohatstvom štátu, dôležitou komoditou strategického významu, ktorá rozhodujúcou mierou prispieva k rozvoju regiónov, života na vidieku a celej spoločnosti.

„Budúca spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ rozpracovaná v Národnom strategickom pláne sa pomaly dostáva do záverov, boli sme aktívnymi účastníkmi a naše pripomienky sme zaslali koordinátorom, aby sa zapracovali v prospech aktívnych poľnohospodárov,“ doplnila.

Ubezpečila, že Agrárna komora Slovenska so svojou členskou základňou bude naďalej pestovať, chovať a zamestnávať, ak k tomu bude mať vytvorené priaznivé podmienky a pravidlá.

„Nemusia závidieť poľnohospodárom hospodáriacim v susedných krajinách výhodnejšie podmienky," dodala predsedníčka AKS.

Zdroj: polnoinfo.sk

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk