Zverejnenie aktualizácie Výzvy č. 49/PRV/2020 pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 Tlačiť

Výzva PPA

 

Na webovom sídle PPA bola zverejnená Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z PRV SR 2014 - 2020, číslo 49/PRV/020 pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a mikropodniky, malé a stredné podniky, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) sú mikropodniky, malé a stredné podnikya ktoré sú fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov ( s výnimkou rybích produktov).

Oprávnené sú ŽoNFP žiadateľov z výrobných odvetví potravinárstva najviac postihnutých COVID-19:

Vinársky priemysel

Mäsový priemysel

Mliekarenský priemysel

Konzervárenský priemysel

Mlynský priemysel

Cukrovarnícky priemysel

Sladovnícky priemysel

 

ŽoNFP sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk spolu so všetkými naskenovanými povinnými prílohami vo formáte pdf

 

Prílohy:

vyzva-49-prv-2020_aktualizcia_1

oznamenie-o-aktualizacii_c_1_vyzvy_49_prv_2020

 

Zdroj: www.apa.sk

celý článok nájdete na:

https://www.apa.sk/opatrenie-21/aktualizcia--1-vzvy--49-prv-2020/10188

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk