Agrárna komora Slovenska a pestovatelia zeleniny z okolia Dunajskej Stredy dostali od ministra pôdohospodárstva prísľub pomoci s najpálčivejšími témami Tlačiť

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repuliky Ján Mičovský prijal

pozvanie predsedníčky Agrárnej komory Slovenska na návštevu regiónu Dunajská Streda.

 

Špeciálna rastlinná výroba sa na Slovensku realizuje na ploche 2 426 ha, až 20% z nich sa nachádza

v okrese Dunajská Streda. Aj pre svoje špecifiká, ktoré toto odvetvie poľnohospodárstva obnáša,

produkcia vlastnej zeleniny v našej krajine dlhodobo klesá a sme závislí na dovoze zo zahraničia.

Agrárna komora Slovenska si preto dovolila pozvať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Jána Mičovského medzi najproduktívnejších pestovateľov z tohto okresu.

 

„Dnes som videl malé zázraky, videl som rodinné firmy, starých otcov

aj vnúčatá, akú majú obrovskú chuť do práce v poľnohospodárstve.

Táto krajina patrí šikovným ľudom, ktorí vedia a chcú. A ja urobím

všetko preto, aby pôdohospodárstvo nepatrilo na okraj spoločnosti

a nebolo považované za vedľajší rezort. Ľudia, ktorí majú zem

za nechtami, nemôžu stáť vzadu, ale kraľovať, lebo ovládajú

90% územia a túto krajinu živia,“ uviedol Ján Mičovský, šéf agrorezortu.


,,Vážime si úprimný záujem pána ministra Mičovského, ktorý prijal naše pozvanie a zaujímal sa

o problémy pestovateľov, ktoré spôsobujú, že Slovensko v pestovaní zeleniny dlhodobo nie je

sebestačné. Špecifiká sú napríklad v zavlažovaní, nakoľko títo poľnohospodári nemôžu využívať

zabudované zavlažovacie systémy, lebo musia každoročne pestovať na inej parcele. Čomu

nepomáha ani aktuálny stav prívodových kanálov vody z prírodných zdrojov, ktoré sú dlhodobo

neošetrované, zarastené a teda neplnia svoju úlohu. Dostali sme prísľub od pána ministra,

že aj o túto tému sa bude zaujímať u kolegov na Ministerstve životného prostredia," ocenila

predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová.

 

Poľnohospodári pestujúci zeleninu v CHVO Žitný ostrov, teda v lokalitách najväčšej zásobárne

pitnej vody v strednej Európe, informovali ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského

o nadmerných záväzkových povinnostiach, ktoré musia dodržať. Zároveň, rovnako ako iní,

zápasia s nekalými praktikami obchodných reťazcov pre uprednostňovanie lepšie dotovaných

zahraničných produktov na úkor domácich. Reťazce nemajú snahu uzatvoriť harmonogram

plynulého odberu. Zvýšenie vlastnej domácej produkcie zeleniny navrhuje AKS dosiahnúť

aj efektívnejším využívaním pozemkov v správe SPF. Problémy sú aj so súčasným užívaním

náhradných pozemkov. V niektorých prípadoch vlastníci nie sú ochotní uzatvoriť podnájomné zmluvy,

užívajú pozemky bez písomného zmluvného vzťahu. Uvedené problémy si vyžadujú

neodkladné riešenia v oblasti legislatívy.

 

,,Členovia AKS prítomní na odbornej diskusii s pánom ministrom oceňujú zámer

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vypracovať zásady, podľa ktorých

budú pri uzatváraní nájomných zmluv so Slovenským pozemkovým fondom uprednostnení

mladí poľnohospodári a tí, ktorí pestujú špeciálne rastlinné produkty," uviedla

Helena Patasiová z Agrárnej komory Slovenska.

 

Vedenie Agrárnej komory Slovenska tlmočilo aj novému ministrovi pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka už dlhoročnú potrebu zriadenia rizikového fondu, za účasti štátu

aj poľnohospodárov. Vychádzajúc z nepriaznivých klimatických zmien, nemôžeme

očakávať rozvoj zeleninárstva, pokiaľ štát nevybuduje efektívny rizikový fond

za účasti poľnohospodárov, na ktorý sa budú môcť spoľahnúť v prípade nepriaznivých

poveternostných podmienok. Naposledy v roku 2017 utrpeli farmári pre mimoriadne

sucho rekordné škody na úrode. Straty mnohých dosahovali až 70% bežnej ročnej

produkcie. Pomoc od štátu sa im dostala až koncom roka 2019, pričom mnohí mali

problém toto obdobie zvládnuť a pokračovať v produkcii a zamestnávaní ľudí.

Poľnohospodári veria, že spomínané bremená sa budú postupne odstraňovať.

 

 

Udelenie Zlatej madaily predsedníčke AKS Ing. Helene Patasiovej za jej dlhoročnú

prácu v poľnohospodárskej samospráve

 

zdroj:

Agrárna komora Slovenska

www.mpsr.sk

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk