Upozornenie pre žiadateľov o priame podpory na pôdu v roku 2020 PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska v dostatočnom predstihuje upozorňuje všetkých žiadateľov, aby si v tomto období upresnili svoje podnikateľské plány v súlade so žiadosťou, ktorú predkladajú na RP PPA na priame podpory.

 

Vzhľadom na problémy v predchádzajúcich rokoch, je potrebné:

- vysporiadať a  ujasniť užívací vzťah k pozemkom na základe vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z.z.,

- vyznačiť hranicu užívania v prípade ak nedeklaruje celú užívaciu výmeru,

- dbať na dodržiavanie GAEC-u (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky hospodárenia),

- z deklarovanej výmery vyňať elementy nespôsobilé na podporu (stavby, poľné cesty, zárasty atď.),

- každý poberateľ priamych podpôr je povinný viesť tzv.

a/ Knihu honov,

b/ Knihu spotreby chemických látok a prípravkov,

- žiadateľ, ktorý hospodáril v záväzku AEKO (Integrovaná produkcia, ekológia, CHVO ŽO, NATURA) má o rok možnosť predlžiť svoj záväzok,

- nepredvídané udalosti tzv.“Vyššiu moc“ je potrebné nahlásiť do 10dní,

- dobré životné podmienky zvierat má 1-ročný záväzok pre chovateľa,

- v termíne hlásiť zmeny do CEHZ, pri strate ušných známok označiť HZ „servis“

- údaje hlásené na príslušné pracoviská Štatistického úradu musia byť rovnaké ako máte predložené na Daňové úrady, ako aj do „Informačných listov!“ MPRV SR.

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk