Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020 PDF Tlačiť E-mail

Oznámenie PPA

 

PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020, že aktualizovala prílohu č. 2 k Príručke pre prijímateľa – Žiadosť o vypracovanie záložného práva.

Nové znenie žiadosti je doplnené o tabuľku s presnou špecifikáciou výdavkov zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú predložené PPA na prefinancovanie v následne podanej žiadosti o platbu. 
PPA žiada prijímateľov, aby zasielali správne vyplnenú žiadosť o zriadenie záložného práva v dostatočnom predstihu pred samotným podaním žiadosti o platbu. 
Zároveň PPA upozorňuje prijímateľov, aby hodnota majetku určeného na založenie v prospech PPA bola vo výške podľa podmienok stanovených v Príručke pre prijímateľa.  
Aktualizáciou žiadosti o zriadenie záložného práva sa zabezpečí plynulejšia implementácia projektu.

príloha:Príloha č. 2 k príručke

zdroj: www.apa.sk

celý článok nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/priloha-c-2-k-prirucke-pre-prijimatela-nenavratneho-financneho-prispevku-z-prv-sr-2014-2020/9369

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk