Upozornenie žiadateľov a prijímateľov na povinnosť klásť zvýšený dôraz na kontrolu a prevenciu vzniku konfliktu záujmov pri VO/O PDF Tlačiť E-mail

 

Správa PPA

 

Vzhľadom na konflikty záujmov, ktoré vznikajú v procese verejného obstarávania/obstarávania, PPA dôrazne upozorňuje verejných obstarávateľov/obstarávateľov, aby kládli zvýšený dôraz na kontrolu a prevenciu vzniku konfliktu záujmov pri verejnom obstarávaní/obstarávaní, t.j. aby prijali vhodné a účinné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov, ako aj opatrenia na ich včasnú identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a bolo tak zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi. PPA upozorňuje najmä na fakt, že konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, v ktorej zamestnanci verejného obstarávateľa/obstarávateľa, alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene verejného obstarávateľa, sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do procesu verejného obstarávania/obstarávania, alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným procesom obstarávania. Zároveň PPA upozorňuje na obdobie jeden rok pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadosti o NFP až po ukončenie realizácie projektu, v ktorom sa takáto osoba posudzuje ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo prijímateľa. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Usmernení Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č.1, ktoré je zverejnené na webovom sídle PPA. https://www.apa.sk/usmernenia-ppa/usmernenie-ppa--10-2017-k-posudzovaniu-konfliktu-zaujmov-v-procese-verejneho-obstaravania-obstaravania-tovarov-stavebnych-prac-a-sluzieb-financovanych-z-prv-sr-2014-2020-aktualizacia--1/9153

zdroj: www.apa.sk

celý článok nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/upozornenie-iadateov-a-prijmateov-na-povinnos-kls-zven-draz-na-kontrolu-a-prevenciu-vzniku-konfliktu-zujmov-pri-vo-o/10334

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk