Hlavná stránka AKS-DS
Na rozvoj vidieka pôjde z verejných zdrojov 2,079 mld. eur PDF Tlačiť E-mail

Bratislava, 14. mája 2014 Rozpočet Programu rozvoja vidieka (PRV) SR dostane do roku 2020 približne 2,079 miliardy eur z verejných zdrojov, z toho 1,545 miliardy eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a 534 miliónov eur vo forme príspevku zo štátneho rozpočtu SR. Vyplýva to z návrhu PRV SR na roky 2014 až 2020, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda SR.
EPFRV prispieva podľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR k stratégii Európa 2020 tým, že poskytuje finančnú podporu na udržateľný rozvoj vidieka, čím dopĺňa ostatné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, politiky súdržnosti a spoločnej rybárskej politiky.
"Prispieva k rozvoju pôdohospodárstva, aby bolo územne aj environmentálne vyváženejšie, odolnejšie voči klimatickej zmene, konkurencieschopné a inovatívne. Taktiež prispieva k rozvoju vidieka. Z hľadiska celkového rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podpora rozvoja vidieka prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti pôdohospodárstva, udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k činnostiam súvisiacim so zmenou klímy a k vyváženému územnému rozvoju vidieka vrátane tvorby a udržania zamestnanosti," dodalo MPRV SR v dokumente.

Zdroj TASR

 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ PDF Tlačiť E-mail

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

č. 1305/2013

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/

č. 1306/2013

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009

č. 1307/2013

 
Povoľovanie leteckých aplikácií PDF Tlačiť E-mail

dávame Vám do pozornosti dokument postupu pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny.

Žiadosti sa podávajú na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, ďalej TM prípravkov na ochranu rastlín v kombinácii pomocných prípravkov, ďalej aj v prípade len sólo aplikácií pomocných prípravkov v ochrane rastlín.

Povoľovanie leteckých aplikácií

 
Oznámenie o strategickom dokumente PDF Tlačiť E-mail

Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020

Návrh strategického dokumentu program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 - 2020

Príloha 1 - Harmonogram PRV 2014 - 2020

Príloha 2 - Správa o hodnotení strategického dokumentu

 
Rodinná rekreácia v Chorvátsku PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska aj v tomto roku organizuje a srdečne Vás pozýva na nezabudnuteľnú Rodinnú rekreáciu do chorvátskeho letoviska Zukve!

Rodinná rekreácia v Chorvátsku

 
Žiadosť o priame podpory PDF Tlačiť E-mail

dávame Vám do pozornosti na stránke PPA uverejnené Oznámenia o predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2014.

pre bližšie informácie kliknite na:

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2014

 
<< Začiatok < Dozadu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Dopredu > Koniec >>

Stránka 102 z 114

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk