Hlavná stránka AKS-DS
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 19/PRV/2016 PDF Tlačiť E-mail

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 21. 7. 2016 zrušila Výzvu na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020, číslo výzvy 19/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 – 2020 (Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Oblasť: Zavlažovanie).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne podmienok oprávnenosti spôsobených terminologickou nejasnosťou. Taktiež na základe záverov II. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 – 2020 je potrebné vykonať zmeny v Bodovacích (hodnotiacich) kritériách, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť implementácie podopatrenia 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020  je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 
Európska komisia predstavila balíček na podporu farmárom PDF Tlačiť E-mail

Brusel, 18. júl 2016 – Európska komisia dnes na Rade ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ predstavila balíček na podporu riešenia krízovej situácie sektora živočíšnej výroby - chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Cieľom balíka je krátkodobé riešenie situácie na trhoch. Pre 28 krajín poputuje suma v celkovej výške 500 miliónov eur. „Pomoc sektoru živočíšnej výroby vo výške 350 miliónov eur je v súčasnej kritickej situácii v Európe nevyhnutná. Vítam preto balíček Európskej komisie i flexibilitu, ktorá umožní jednotlivým členským štátom stanoviť pomoc svojim farmárom podľa vlastných potrieb,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Presné podmienky čerpania budú rozpracované na úrovni expertných skupín najneskôr do polovice septembra.

Ďalších 150 miliónov eur poskytne Európska komisia na  dobrovoľné zníženie produkcie a chovov do konca tohto roku prostredníctvom organizácií výrobcov. Detaily tohto opatrenia predstaví EK v nasledujúcich týždňoch.

Zdroj: mpsr.sk

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.05.2016 PDF Tlačiť E-mail

Súpis plôch poľnohosp. plodinami k 20.05.2016

 
Vláda podporí prvovýrobcov mlieka PDF Tlačiť E-mail

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zabezpečí v spolupráci s prvovýrobcami prostredníctvom štátneho podniku Plemenárske služby SR, zber dát chovov z celej krajiny na základe produkčných, reprodukčných a ekonomických ukazovateľov. „Umožní nám to stanovovať nevyhnutné kroky pre dlhodobo udržateľný a konkurencieschopný sektor prvovýrobcov mlieka na Slovensku. Tento systém si vyžiada približne 33 miliónov eur. Jeho cieľom je efektívny chov a výroba mlieka na základe produkčných, reprodukčných a ekonomických kritérií v krajine,“ uviedla Gabriela Matečná.

Z aktuálneho počtu dojníc v SR 138 000 bude možné zastabilizovať a získať informácie od zhruba 90 % populácie chovanej v SR. Kritérium kvality dojníc zároveň pomôže slovenským prvovýrobcom vo zvýšení ich konkurencieschopnosti. Zohľadnené budú pritom aj plemená a ich špecifiká. Systémové opatrenie zároveň pomôže stabilizovať počty dojníc a s tým súvisiacu zamestnanosť. Bude si od prvovýrobcu totiž vyžadovať záväzok minimálne 12-mesačnej viazanosti počtu stavov dojníc.

Mlieko je takmer dokonalá potravina, má vysokú využiteľnosť živín a je zdrojom esenciálnych látok, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. „Prvovýrobcovia mlieka dotvárajú našu krajinu a zabezpečujú zamestnanosť ľudí v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou i skupín s nízkym vzdelaním. Musíme urobiť všetko preto, aby sme na Slovensku mali efektívnych a konkurencieschopných výrobcov kvalitného slovenského mlieka. Aby mal spotrebiteľ v obchode, či v mliečnom automate vždy možnosť siahnuť po domácom mlieku. Aj samotní výrobcovia však musia na svojej konkurencieschopnosti, či už zefektívňovaním výroby alebo marketingovými aktivitami intenzívne pracovať,“ dodala Gabriela Matečná.

 
Opakovaná výzva na predloženie cenových ponúk PDF Tlačiť E-mail

Dokument

 
Farmárov južného Slovenska znepokojuje nedodržanie termínu priamych platieb PDF Tlačiť E-mail

Agrárna komora Slovenska (AKS) v spolupráci s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia usporiadala 15.06.2016 v Dunajskej Strede konferenciu, ktorej hlavným cieľom bolo poskytnutie informácií z procesu realizácie Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2020 a priamych platieb. Informovala o tom TASR predsedníčka AKS so sídlom v Dunajskej Strede Helena Patasiová.

„Farmári sú sklamaní, nakoľko sa dozvedeli, že v tomto roku nedostanú priame platby v stanovenom termíne, čo znamená do konca roka. Väčšina poľnohospodárov má úvery z UniCredit Bank, preto ich zaujímali aj prístupy k financovaniu potrieb farmárov, ktoré poskytol vedúci oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank SR Jaromír Matoušek,“ priblížila Patasiová.
Podľa jej ďalších slov odzneli z úst generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Romana Serenčéša dôležité informácie. „Dozvedeli sme sa, že z celkového rozpočtu ministerstva dve tretiny finančných prostriedkov je už zazmluvnených, čo pre viacerých farmárov znamená, že ich šanca speňaženia svojich produktov klesá na minimum,“ vysvetlila predsedníčka AKS s tým, že súčasný stav postihuje hlavne mladých farmárov, ktorým banka poskytla úver, ale oni nemajú zatiaľ žiadny príjem. „Viacerí položili otázku, ako ďalej, nakoľko odvodové povinnosti ich neminú,“ zdôraznila Patasiová s tým, že sa v tomto roku očakáva dobrá úroda, čo pravdepodobne bude mať za následok, že sa hustosiate obilniny budú nakupovať za nízke ceny.
Ako Patasiová uviedla, väčšina farmárov svoju činnosť nepoisťuje. Na túto skutočnosť upozornil poľnohospodárov aj riaditeľ Agra poisťovne Dalibor Bán. Poukázal na to, že v tomto roku boli jarné mrazy, ktoré spôsobili značné straty v rastlinnej výrobe, ako aj v ovocinárstve. „Poľnohospodári vyjadrujú svoju nespokojnosť aj v oblasti administratívnej, a to hlavne v prípade podporných programov. Povinnú fotodokumentáciu o stave živočíšnej výroby považujú za zbytočnú,“ podčiarkla predsedníčka.

Zdroj: tasr

 
<< Začiatok < Dozadu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Dopredu > Koniec >>

Stránka 97 z 124

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk