Hlavná stránka AKS-DS
Informácia PDF Tlačiť E-mail

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil  k 31.12.2013,  o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať  záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014.

Možnosť pokračovať v realizovaní závazku v roku 2014 sa týka opatrení:  Agrenvironmentálne platby v podopatreniach -  Ekologické poľnohospodárstvo, Integrovaná prpodukcia a Ochrana biotopov vybraných druhov trávnych porastov a vybraných druhov vtákov a Lesnícko environmetálne platby.

Navrhovaná zmena nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa  programu rozvoja vidieka je v súčasnosti v legislatívnom procese s navrhovanou účinnosťou od 1. marca 2014.

 
Projektové podpory - Výzva č. 2014/PRV/34 PDF Tlačiť E-mail

Dávame do Vašej pozornosti Výzvu PPA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

PPA/Projektové podpory/PRV 2007-2013/Výzvy/Opatrenie 1.2

 
Minister Jahnátek má podporu AKS PDF Tlačiť E-mail

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek bol podľa Patasiovej za obdobie od vstupu SR do EÚ prvým, ktorý sa nepodlomil nátlakom z Bruselu a presadzoval v maximálnej miere myšlienku podpory pre produkujúcich poľnohospodárov. "AKS ho preto bude v tomto smere podporovať," dodala.

V prílohe Vám uvádzame vystúpenie AKS na rokovaní Vlády SR.

Vláda SR - Pripomienky

 
Novoročné rokovanie vedenia MPRV SR a AKS PDF Tlačiť E-mail

Dňa 8. januára 2014 sa uskutočnilo spoločné rokovanie vedenia MPRV SR a predsedu spolu s podpredsedom AKS. Obsahom programu rokovania bol Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014-2020, ktoré následne budú obsahom programu na januárovom rokovaní Vlády SR. Bližšie informácie zverejníme pre našich členov na webe AKS.

 
DEFINÍCIA MLADÉHO FARMÁRA PDF Tlačiť E-mail
Streda, 27 November 2013 15:02

Poľnohospodársky podnikateľ - mladý farmár, tzn. fyzická alebo právnická osoba (mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu.

Táto fyzická osoba alebo štatutárny zástupca právnickej osoby nedosiahla v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, alebo tento podnik založil najviac päť rokov pred podaním žiadosti projektu (definícia priamych platieb).

V prípade, že mladý poľnohospodár nie je jediným predstaviteľom podniku (mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania EK 2003/361/ES), všetci predstavitelia tohto podniku musia spĺňať definíciu mladého farmára a aspoň jeden predstaviteľ tohto podniku sa musí minimálne rok po schválení podpory zúčastňovať na jeho vedení.

 
Ľubomír Jahnátek, minister PRV SR predstavil novú Spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie 2014-2020 v Dunajskej Strede PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 November 2013 09:53

14.11.2013 bola konferencia za účelom predstavenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky, stavu finančných prostriedkov v rámci rezortu pôdohospodárstva na rok 2014, prezentovania informácií o zhodnotení súčasného stavu implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a definovania priorít Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Od roku 2015 sa začnú naplno uplatňovať nové princípy, majú za cieľ v nasledujúcom období stabilizovať sektor mlieka, podporiť a znovu motivovať poľnohospodárov do chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, rovnako chcú podporiť pestovanie ovocia a zeleniny a mladých začínajúcich farmárov. V rámci diskusie sa prejavili 14 účastníkov. 
<< Začiatok < Dozadu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Dopredu > Koniec >>

Stránka 89 z 99

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info.

Súhlasím s použivaním cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk